Announcement

Collapse
No announcement yet.

Croatia - H1N1 - 50-year-old man is 5th fatality

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Croatia - H1N1 - 50-year-old man is 5th fatality

  scroll for english

  We read this often in reports: "the deceased had H1N1, but did not die of the new flu, but of complications" .

  This is what the current pandemic is all about: it can happen people fall ill seriously or die from complications of the new H1N1.  Peta žrtva svinjske gripe u Hrvatskoj:

  U zabočkoj bolnici preminuo muškarac


  PETA žrtva svinjske gripe u Hrvatskoj je 50-godišnji muškarac koji je noćas umro u Općoj bolnici Zabok.

  Pacijent je bio izrazito pretio, imao je više od 150 kilograma, a bolovao je i od dijabetesa te povišenog krvnog tlaka. Umro je od upale pluća uzrokovane virusom H1N1. Glasnogovornik Krapinsko-zagorske županije Josip Bosak u priopćenju je potvrdio kako se u toj županiji dogodio prvi slučaj smrti od svinjske gripe. "Na žalost, dogodio se prvi smrtni slučaj u županiji zbog komplikacija oboljenja od gripe tipa H1N1. Ovim putem župan Siniša Hajdaš Dončić izražava sućut obitelji 50-godišnjaka koji je danas preminuo u Općoj bolnici Zabok od virusne upale pluća", piše u priopćenju glasnogovornika Krapinsko-zagorske županije.

  Građane te županije pozivaju na pridržavanje preporučenih mjera opreza. "Opća bolnica Zabok također je poduzela pojačane mjere da u slučaju epidemije može zaprimiti na pregled i hospitalizaciju oboljele od gripe", zaključuje se u priopćenju.

  Milinović: 53-godišnjak iz Karlovca nije žrtva svinjske gripe, ali mrtvih će biti još

  Darko Milinović, ministar zdravstva izjavio je danas u Karlovcu da 53-godišnji muškarac koji je preminuo u Zagrebu nije preminuo od svinjske gripe.

  Preminuli 53-godišnjak bolovao je od dijabetesa tipa 2 kojeg je uzrokovala prekomjerna tjelesna težina. U Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević je zaprimljen prije deset dana s teškom virusnom upalom pluća.

  Ministar je potvrdio da su do sada preminule četiri osobe od virusa H1N1 te je dodao da je u Hrvatskoj oko 3.000 osoba preboljelo svinjsku gripu bez dodatnih komplikacija. No, ipak je kazao kako je "sto posto sigurno da će biti još smrti od svinjske gripe", te pozvao novinare da se ne natječu tko će prvi objaviti da je virus H1N1 uzeo još jednu žrtvu.

  Milinović je javnost izvijestio kako je u Hrvatskoj trenutno oko sto osoba hospitalizirano zbog svinjske gripe, a među njima ima i pacijenata s težim komplikacijama.

  "Cijepljenje će biti dobrovoljno"

  Ministar zdravstva usprkos svemu ponavlja da nema panike i najavljuje kako će uskoro stići prve doze cjepiva. To je cjepivo, inače, u Poljskoj nedavno zabranjeno, ali Milinović o takvom potezu ne razmišlja.

  "Nama je cjepivo potrebno. Bojim se da ja nemam hrabrost svoje poljske kolegice", kaže Milinović, te ističe kako je cijepljenje dobrovoljno. On će se, kaže, cijepiti samo ako bude siguran da zbog cjepiva zbog toga ne ostaje netko kome je potrebnije. "Moja obitelj i ja ćemo se cijepiti ako spadamo u rizičnu skupinu. Ali rizična skupina se prva cijepi i ja ne želim da zbog mene netko ostane bez cjepiva", kaže ministar zdravstva, te dodaje kako je jedina nuspojava cjepiva, koliko je njemu poznato, da izaziva bol.

  Preko vikenda 301 oboljeli

  U Hrvatskoj su od 14. do 16. studenog zabilježena 74 nova laboratorijski potvrđena i 227 kliničkih slučajeva gripe, priopćilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

  Od trenutka pojave virusa zabilježeno je ukupno 3441 oboljelih (laboratorijski potvrđeni i klinički slučajevi zajedno), od kojih je 2800-3000 osoba preboljelo pandemijsku gripu bez ikakvih komplikacija.

  Od ukupnog broja hospitaliziranih, 59 osoba je otpušteno iz bolnica od petka do danas.

  The fifth victim of swine influenza in Croatia:

  The man died in hospital zabočkoj


  PETA offered swine flu in Croatia, the 50-year-old man who died last night in the General Hospital Zabok.

  The patient was extremely obese, had more than 150 pounds and suffered from diabetes and high blood pressure. He died of pneumonia caused by H1N1 virus. A spokesman for Krapina-Zagorje County Joseph Bosak statement is confirmed in the county took the first case of death from swine flu. "Unfortunately, occurred the first death in the county due to complications of diseases of the H1N1 type of flu. Hereby Prefect Sinisa Hajdaš Dončić expresses condolence family 50-year-old who died today at the General Hospital Zabok of viral pneumonia," he writes in a statement the spokesman Krapina -Zagorje County.

  County citizens and call for adherence to the recommended precautionary measures. "General Hospital Zabok also intensified measures taken in the event of an epidemic that can receive the examination and hospitalization from influenza disease," concludes the statement.

  Milinovic: 53-year-old victim was from Karlovac swine flu, but the dead will be more

  Darko Milinovic, Minister of Health said today in Karlovac that the 53-year-old man who died in Zagreb, not died of swine flu.

  Deceased 53-year-old suffered from Type 2 diabetes is caused by excessive weight. The Clinic for Infectious Diseases Dr. Fran Mihaljevic has received ten days ago with severe viral pneumonia.

  The Minister confirmed that so far four people died from the H1N1 virus, and added that in Croatia, about 3,000 people suffered swine flu without additional complications. However, it is said that "one hundred percent sure that it will be another death from swine flu," and urged journalists not to compete who would first publish the H1N1 virus taken another victim.

  Milinovic the public reported that Croatia is currently about a hundred people hospitalized due to swine flu, and among them there are patients with severe complications.

  "Vaccination will be voluntary"

  Minister of Health in spite of all the repeats that there is no panic and announced that he will soon get the first dose of vaccine. It is a vaccine, or, recently banned in Poland, but Milinovic of such moves is not thinking.

  "We need a vaccine. I'm afraid I do not have the courage of their Polish colleagues," said Milinovic, and emphasizes that vaccination is voluntary. He will, he says, vaccinated only if certain that the vaccine does not remain because someone who is more necessary. "My family and I will be vaccinated if you belong to a risky group. But the risk groups are vaccinated first, and I do not want me because someone runs out of vaccine," said Minister of Health, and added that the only side effects of vaccines, as it is known, that causes pain.

  Over the weekend 301 people with In Croatia, from 14 to 16 November recorded 74 new laboratory-confirmed and 227 clinical cases of influenza, according to the Ministry of Health and Welfare.

  From the moment of occurrence of the virus recorded a total of 3441 disease (laboratory-confirmed and clinical cases together), of which the 2800-3000 flu pandemic person suffered no complications.

  Of the total number of hospitalized, 59 people were dismissed from the hospital from Friday to today.

  ČETERDESETOGODIŠNJI muškarac koji je u nedjelju navečer preminuo u Mostaru prva je žrtva svinjske gripe u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je današnjim testom u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~
Working...
X