Elenco Risorse Recenti sull?Influenza Aviaria A(H7N9) - Parte II

Per consultare la Parte I, si prega di seguire questo LINK. Per leggere la Parte II, seguire questo LINK.

Articoli nell'indice pubblicati fra agosto 2013 e il 5 febbraio 2014.

_________


 1. Fonte: Nature, pagina originale: http://www.nature.com/nature/journal...ture12476.html - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...460#post506460
  • Limited airborne transmission of H7N9 influenza A virus between ferrets.
   • Mathilde Richard, Eefje J. A. Schrauwen, Miranda de Graaf, Theo M. Bestebroer, Monique I. J. Spronken, Sander van Boheemen, Dennis de Meulder, Pascal Lexmond, Martin Linster, Sander Herfst, Derek J. Smith, Judith M. van den Brand, David F. Burke, Thijs Kuiken, Guus F. Rimmelzwaan, Albert D. M. E. Osterhaus & Ron A. M. Fouchier.
   • Nature, 2013. DOI:
   • doi:10.1038/nature12476

 2. Fonte: Journal of Infectious Diseases, pagina originale: http://jid.oxfordjournals.org/conten...30.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...681#post506681
  • Avian-origin H7N9 virus infection in H7N9-affected areas of China: a serological study.
   • Shigui Yang, Yu Chen, Dawei Cui, Hangping Yao, Jianzhou Lou, Zhaoxia Huo, Guoliang Xie, Fei Yu, Shufa Zheng, Yida Yang, Yixin Zhu, Xiaoqing Lu, Xiaoli Liu, Siu-Ying Lau, Jasper Fuk-Woo Chan, Kelvin Kai-Wang To, Kwok-Yung Yuen, Honglin Chen, Lanjuan Li.
   • J Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/infdis/jit430

 3. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...28_article.htm - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...762#post506762
  • Safe Pseudovirus-based Assay for Neutralization Antibodies against Influenza A(H7N9) Virus.
   • Chao Qiu, Yang Huang, Anli Zhang, Di Tian, Yanmin Wan, Xiaoling Zhang, Wanju Zhang, Zhiyong Zhang, Zhenghong Yuan, Yunwen Hu, Xiaoyan Zhang, and Jianqing Xu.
   • Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Oct [date cited]. http://dx.doi.org/10.3201/eid1910.130728.
   • DOI: 10.3201/eid1910.130728

 4. Fonte: Clinical Infectious Diseases, pagina originale: http://cid.oxfordjournals.org/conten...41.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...931#post506931
  • Clinical, virological, and histopathological manifestations of fatal human infections by avian influenza A(H7N9) virus.
   • Liang Yu, Zhaoming Wang, Yu Chen, Wei Ding, Hongyu Jia, Jasper Fuk-Woo Chan, Kelvin Kai-Wang To, Honglin Chen, Yida Yang, Weifeng Liang, Shufa Zheng, Hangping Yao, Shigui Yang, Hongcui Cao, Xiahong Dai, Hong Zhao, Ju Li, Qiongling Bao, Ping Chen, Xiaoli Hou, Lanjuan Li, Kwok-Yung Yuen.
   • Clin Infect Dis. (2013).
   • doi: 10.1093/cid/cit541

 5. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...64_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...091#post507091
  • Full Genome of Influenza A (H7N9) Virus Derived by Direct Sequencing without Culture.
   • Xianwen Ren, Fan Yang, Yongfeng Hu, Ting Zhang, Liguo Liu, Jie Dong, Lilian Sun, Yafang Zhu, Yan Xiao, Li Li, Jian Yang, Jianwei Wang, and Qi Jin.
   • Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Nov [date cited].
   • http://dx.doi.org/10.3201/eid1911.130664.
   • DOI: 10.3201/eid1911.130664.

 6. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...15_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...092#post507092
  • Geographic Co-distribution of Influenza Virus Subtypes H7N9 and H5N1 in Humans, China.
   • Liya Wang, Wenyi Zhang, Ricardo J. Soares Magalhaes, Archie C.A. Clements, Wenbiao Hu, Fan Ding, Hailong Sun, Shenlong Li, Qiyong Liu, Zeliang Chen, Yansong Sun, Liuyu Huang, and Cheng-Yi Li.
   • Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Nov [date cited].
   • http://dx.doi.org/10.3201/eid1911.130815.
   • DOI: 10.3201/eid1911.130815.

 7. Fonte: The Lancet Infectious Diseases, pagina originale: http://www.thelancet.com/journals/la...stract?rss=yes - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d=1#post507346
  • The emergence of influenza A H7N9 in human beings 16 years after influenza A H5N1: a tale of two cities.
   • Kelvin KW To, Jasper FW Chan, Honglin Chen, Lanjuan Li, Dr Kwok-Yung Yuen.
   • The Lancet Infectious Diseases, Volume 13, Issue 9, Pages 809 - 821, September 2013.
   • doi:10.1016/S1473-3099(13)70167-1

 8. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948557
  • Inhibition of novel reassortant avian influenza H7N9 virus infection in vitro with three antiviral drugs, oseltamivir, peramivir and favipiravir.
   • Cao RY, Xiao JH, Cao B, Li S, Kumaki Y, Zhong W.
   • Antivir Ther. 2013 Aug 15.
   • doi: 10.3851/IMP2672. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23948557 [PubMed - as supplied by publisher]

 9. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958687
  • A comparison of the epidemiological, clinical and viral characteristics between survivors and deaths infected with human avian influenza a (H7N9) virus in Zhejiang province, China.
   • Liu S, Sun J, Cai J, Miao Z, Lu M, Qin S, Wang X, Lv H, Yu Z, Amer S, Chai C.
   • J Infect. 2013 Aug 16. pii: S0163-4453(13)00239-9.
   • doi: 10.1016/j.jinf.2013.08.007. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23958687 [PubMed - as supplied by publisher]

 10. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23954322
  • Effective intranasal therapeutics and prophylactics with monoclonal antibody against lethal infection of H7N7 influenza virus.
   • He F, Kumar SR, Khader SM, Tan Y, Prabakaran M, Kwang J.
   • Antiviral Res. 2013 Aug 13. pii: S0166-3542(13)00211-8.
   • doi: 10.1016/j.antiviral.2013.08.003. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23954322 [PubMed - as supplied by publisher]

 11. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23950563
  • H7N9 influenza viruses interact preferentially with α2,3-linked sialic acids and bind weakly to α2,6-linked sialic acids.
   • Ramos I, Krammer F, Hai R, Aguilera D, Bernal-Rubio D, Steel J, Garcia-Sastre A, Fernandez-Sesma A.
   • J Gen Virol. 2013 Aug 15. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23950563 [PubMed - as supplied by publisher]

 12. Fonte: Nature, pagina originale: http://www.nature.com/nature/journal...ture12515.html
  • The genesis and source of the H7N9 influenza viruses causing human infections in China.
   • Tommy Tsan-Yuk Lam, Jia Wang, Yongyi Shen, Boping Zhou, Lian Duan, Chung-Lam Cheung, Chi Ma, Samantha J. Lycett, Connie Yin-**** Leung, Xinchun Chen, Lifeng Li, Wenshan Hong, Yujuan Chai, Linlin Zhou, Huyi Liang, Zhihua Ou, Yongmei Liu, Amber Farooqui, David J. Kelvin, Leo L. M. Poon, David K. Smith, Oliver G. Pybus, Gabriel M. Leung, Yuelong Shu, Robert G. Webster, Richard J. Webby, Joseph S. M. Peiris, Andrew Rambaut, Huachen Zhu & Yi Guan et al.
   • Nature (2013)
   • DOI: doi:10.1038/nature12515

 13. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...829#post507829
  • R292K Substitution and Drug Susceptibility of Influenza A(H7N9) Viruses.
   • Sleeman K, Guo Z, Barnes J, Shaw M, Stevens J, Gubareva LV.
   • Emerg Infect Dis. 2013 Sep;19(9):1521-4.
   • doi: 10.3201/eid1909.130724.
   • PMID: 23965618 [PubMed - in process]

 14. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract
  • Evaluation of health advisory service for H7N9 control in China.
   • Wei X, Wang L, Dong J, Zhang M, Anderson JL.
   • Ann Epidemiol. 2013 Aug 19. pii: S1047-2797(13)00285-8.
   • doi: 10.1016/j.annepidem.2013.07.013. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23969304 [PubMed - as supplied by publisher]

 15. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...831#post507831
  • Detection of Influenza H7N9: All Molecular Tests are Not Equal.
   • Hatchette TF, Drews SJ, Bastien N, Li Y, German G, Antonishyn N, Charest H, Mazzulli T, Fonseca K, Krajden M, Petric M, Dust K, Leblanc JJ.
   • J Clin Microbiol. 2013 Aug 21. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23966485 [PubMed - as supplied by publisher]

 16. Fonte: The Journal of Infectious Diseases, pagina originale: http://jid.oxfordjournals.org/conten...74.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...291#post508291
  • The Novel Avian-Origin Human A (H7N9) Influenza Virus Could be Transmitted between Ferrets via Respiratory Droplets.
   • Lili Xu, Linlin Bao, Wei Deng, Libo Dong, Hua Zhu, Ting Chen, Qi Lv, Fengdi Li, Jing Yuan, Zhiguang Xiang, Kai Gao, Yanfeng Xu, Lan Huang, Yanhong Li, Jiangning Liu, Yanfeng Yao, Pin Yu, Xiyan Li, Weijuan Huang, Xiang Zhao, Yu Lan, Junfeng Guo, Weidong Yong, Qiang Wei, Honglin Chen, Lianfeng Zhang, Chuan Qin.
   • J Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/infdis/jit474
   • First published online: August 29, 2013.

 17. Fonte: Journal of Infectious Diseases, pagina originale: http://jid.oxfordjournals.org/conten...40.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...292#post508292
  • Cytokine and Chemokine Levels in Patients Infected with the Novel Avian Influenza A (H7N9) Virus in China.
   • Ying Chi, Yefei Zhu, Tian Wen, Lunbiao Cui, Yiyue Ge, Yongjun Jiao, Tao Wu, Aihua Ge, Hong Ji, Ke Xu, Changjun Bao, Zheng Zhu, Xian Qi, Bin Wu, Zhiyang Shi, Fenyang Tang, Zheng Xing, Minghao Zhou.
   • J Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/infdis/jit440
   • First published online: August 29, 2013

 18. Fonte: Journal of Infectious Diseases, pagina originale: http://jid.oxfordjournals.org/conten...78.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...293#post508293
  • Relationship between domestic and wild birds in live poultry market and a novel human H7N9 virus in China.
   • Chengmin Wang, Jing Wang, Wen Su, Shanshan Gao, Jing Luo, Min Zhang, Li Xie, Shelan Liu, Xiaodong Liu, Yu Chen, Yaxiong Jia, Hong Zhang, Hua Ding, Hongxuan He.
   • J Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/infdis/jit478
   • First published online: August 29, 2013

 19. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...402#post508402
  • Clinical and epidemiological survey and analysis of the first case of human infection with avian influenza A(H7N9) virus in Hangzhou, China.
   • Xie L, Ding H, Kao QJ, Yang XH, Wen YY, Lv HK, Chen ZP, Chen EF, Sun Z, Pan JC, Pu XY, Li J, Wang FJ, Xu XP.
   • Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013 Aug 30. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23990172 [PubMed - as supplied by publisher]

 20. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...403#post508403
  • H7N3 live attenuated influenza vaccine has a potential to protect against new H7N9 avian influenza virus.
   • Rudenko L, Isakova-Sivak I, Donina S.
   • Vaccine. 2013 Aug 26. pii: S0264-410X(13)01131-6.
   • doi: 10.1016/j.vaccine.2013.08.040. [Epub ahead of print]
   • PMID: 23988294 [PubMed - as supplied by publisher]

 21. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...17_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...647#post508647
  • Mild illness in avian influenza A(H7N9) virus?infected poultry worker, Huzhou, China, April 2013.
   • Lv H, Han J, Zhang P, Lu Y, Wen D, Cai J, et al.
   • Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Nov [date cited].
   • DOI: 10.3201/eid1911.130717

 22. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...65_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...648#post508648
  • Use of national pneumonia surveillance to describe influenza A(H7N9) virus epidemiology, China, 2004?2013.
   • Xiang N, Havers F, Chen T, Song Y, Tu W, Li L, et al.
   • Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Nov [date cited].
   • DOI: 10.3201/eid1911.130865

 23. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...731#post508731
  • Simultaneous detection of hemagglutinin and neuraminidase genes of novel influenza A (H7N9) by duplex real-time reverse transcription polymerase chain reaction.
   • Li Y, Wu T, Qi X, Ge Y, Guo X, Wu B, Yu H, Zhu Y, Shi Z, Wang H, Cui L, Zhou M.
   • J Virol Methods. 2013 Aug 31. pii: S0166-0934(13)00353-4.
   • doi: 10.1016/j.jviromet.2013.08.021. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24001700 [PubMed - as supplied by publisher]

 24. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...732#post508732
  • Infection of swine ex vivo tissues with avian viruses including H7N9 and correlation with glycomic analysis.
   • Chan RW, Karamanska R, Van Poucke S, Van Reeth K, Chan IW, Chan MC, Dell A, Peiris JS, Haslam SM, Guan Y, Nicholls JM.
   • Influenza Other Respi Viruses. 2013 Aug 27.
   • doi: 10.1111/irv.12144. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24001121 [PubMed - as supplied by publisher]

 25. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...83_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...746#post508746
  • Surveillance for avian influenza A(H7N9), Beijing, China, 2013.

 26. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/...49_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...747#post508747
  • Historic prevalence and distribution of avian influenza virus A(H7N9) among wild birds.

 27. Source: Science, full page: http://www.sciencemag.org/content/ea...cience.1242917 - Abstract on FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=210845
  • Structures and Receptor Binding of Hemagglutinins from Human-Infecting H7N9 Influenza Viruses.
   • Yi Shi, Wei Zhang, Fei Wang, Jianxun Qi, Ying Wu, Hao Song, Feng Gao, Yuhai Bi, Yanfang Zhang, Zheng Fan, Chengfeng Qin, Honglei Sun, Jinhua Liu, Joel Haywood, Wenjun Liu, Weimin Gong, Dayan Wang, Yuelong Shu, Yu Wang, Jinghua Yan, George F. Gao.
   • Science
   • DOI: 10.1126/science.1242917

 28. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...251#post509251
  • Risk evaluation on H7N9 avian influenza in Guangzhou, China.
   • Yuan J, DI B, Ma XW, Liu JP, Chen YY, Li KB, Liu YF, Xiao XC, Cai WF, Liu YH, Yang ZC, Wang M.
   • Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):488-490.
   • PMID: 24016441 [PubMed - as supplied by publisher]

 29. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...252#post509252
  • Clinical and epidemiological characteristics of the 6 confirmed human cases with novel influenza A (H7N9) virus infection in Zhejiang.
   • Chai CL, Chen EF, Chen ZP, Gong ZY, L? HK, Cai J, Liu SL, Yu Z, Ding H, Han JK, Wang FJ, Lu YY.
   • Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):443-5.
   • PMID: 24016431 [PubMed - in process]

 30. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...327#post509327
  • Study of changes in extravascular lung water index of patients suffered from H7N9 avian influenza with acute respiratory distress syndrome.
   • Nie C, Zeng ZG, Zuo W, Xiao SP, Jiang R, Wen GL, Zhang W, Qian KJ.
   • Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2013 Aug;25(8):460-2.
   • doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2013.08.003.
   • PMID: 24021039 [PubMed - in process]

 31. Fonte: The American Journal of Pathology, pagina originale: http://www.journals.elsevierhealth.c...stract?rss=yes - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...331#post509331
  • Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus Attaches to Epithelium in Both Upper and Lower Respiratory Tract of Humans.
   • Debby van Riel, Lonneke M.E. Leijten, Miranda de Graaf, Jurre Y. Siegers, Kirsty R. Short, Monique I.J. Spronken, Eefje J.A. Schrauwen, Ron A.M. Fouchier, Albert D.M.E. Osterhaus, Thijs Kuiken.
   • American Journal of Pathology. PII: S0002-9440(13)00457-4.
   • doi:10.1016/j.ajpath.2013.06.011

 32. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...419#post509419
  • Structural analysis of the hemagglutinin from the recent 2013 H7N9 influenza virus.
   • Yang H, Carney PJ, Chang JC, Villanueva JM, Stevens J.
   • J Virol. 2013 Sep 11. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24027325 [PubMed - as supplied by publisher]

 33. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...421#post509421
  • Human H7N9 Influenza A Viruses Replicate in Swine Respiratory Tissue Explants.
   • Jones JC, Baranovich T, Zaraket H, Guan Y, Shu Y, Webby RJ, Webster RG.
   • J Virol. 2013 Sep 11. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24027310 [PubMed - as supplied by publisher]

 34. Fonte: Virology Journal, pagina originale: http://www.virologyj.com/content/pdf...22X-10-289.pdf - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=211222
  • Inactivation of the novel avian influenza A (H7N9) virus under physical conditions or chemical agents treatment.
   • Shumei Zou, Junfeng Guo, Rongbao Gao, Libo Dong, Jianfang Zhou, Ye Zhang, Jie Dong, Hong Bo, Kun Qin and Yuelong Shu.
   • Virology Journal 2013, 10:289
   • doi:10.1186/1743-422X-10-289

 35. Fonte: Journal of Clinical Virology, pagina originale: http://www.sciencedirect.com/science...86653213003958 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...636#post509636
  • Age-Specific and Sex-Specific Morbidity and Mortality from Avian Influenza A(H7N9).
   • Joseph P. Dudley, Ian M. Mackay.
   • Journal of Clinical Virology, Available online 12 September 2013.

 36. Fonte: PLoS ONE, articolo completo: http://www.plosone.org/article/info%...ew+Articles%29 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...855#post509855
  • Clinical Features and Factors Associated with Outcomes of Patients Infected with a Novel Influenza A (H7N9) Virus: A Preliminary Study.
   • Chen X, Yang Z, Lu Y, Xu Q, Wang Q, et al. (2013)
   • PLoS ONE 8(9): e73362.
   • doi:10.1371/journal.pone.0073362

 37. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...211#post510211
  • Sequential Reassortments Underlie Diverse Influenza H7N9 Genotypes in China.
   • Wu A, Su C, Wang D, Peng Y, Liu M, Hua S, Li T, Gao GF, Tang H, Chen J, Liu X, Shu Y, Peng D, Jiang T.
   • Cell Host Microbe. 2013 Sep 17. pii: S1931-3128(13)00298-9.
   • doi: 10.1016/j.chom.2013.09.001. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24055604 [PubMed - as supplied by publisher]

 38. Fonte: PLoS ONE, pagina originale: http://www.plosone.org/article/info%...ew+Articles%29 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...626#post510626
  • Quantifying the Fitness Advantage of Polymerase Substitutions in Influenza A/H7N9 Viruses during Adaptation to Humans.
   • Fonville JM, Burke DF, Lewis NS, Katzelnick LC, Russell CA.
   • PLoS ONE 8(9): e76047.
   • doi:10.1371/journal.pone.0076047

 39. Fonte: Clinical Infectious Diseases, pagina originale: http://cid.oxfordjournals.org/conten...38.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...627#post510627
  • Virological, Serological, and Anti-Viral Studies of an Imported Human Case of Avian-Influenza A [H7N9] Virus in Taiwan.
   • Pi-Han Lin, Tai-Ling Chao, Shuenn-Wen Kuo, Jann-Tay Wang, Chien-Ching ****, Huan-Chun Lin, Zong-Yu Yang, Shu-Yuan Ho, Chun-Kai Chang, Ming-Siang Huang, Hui-Hou Chen, Yee-Chun Chen, Hong-Shiee Lai, Sui-Yuan Chang, Shan-Chwen Chang, and Pan-Chyr Yang.
   • Clin Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/cid/cit638
   • First published online: September 27, 2013

 40. Fonte: Centro per il Controllo delle Malattie USA (CDC), pagina originale: http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9...s-guidance.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...777#post510777
  • Interim Guidance on the Use of Antiviral Medications for Chemoprophylaxis of Close Contacts of Persons with Avian Influenza A (H7N9) Virus Infection.
   • US CDC, October 1 2013.

 41. Fonte: Centro per il Controllo delle Malattie USA (CDC), pagina originale: http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9...-treatment.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...778#post510778
  • Interim Guidance on the Use of Antiviral Agents for Treatment of Human Infections with Avian Influenza A (H7N9) Virus.
   • US CDC, October 1 2013.

 42. Fonte: BioMed Central, pagina originale: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/214/abstract# - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=211913
  • Transmission potential of influenza A/H7N9, February to May 2013, China.
   • Gerardo Chowell, Lone Simonsen, Sherry Towers, Mark A Miller and C?cile Viboud.
   • BMC Medicine 2013, 11:214
   • doi:10.1186/1741-7015-11-214.
   • Published: 2 October 2013

 43. Fonte: mBio, pagina originale: http://mbio.asm.org/content/4/5/e00601-13.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...352#post511352
  • The novel human influenza A(H7N9) virus is naturally adapted to efficient growth in human lung tissue.
   • Knepper J, Schierhorn KL, Becher A, Budt M, T?nnies M, Bauer TT, Schneider P, Neudecker J, R?ckert JC, Gruber AD, Suttorp N, Schweiger B, Hippenstiel S, Hocke AC, Wolff T. 2013.
   • mBio 4(5):e00601-13.
   • doi:10.1128/mBio.00601-13.

 44. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract
  • Structural Differences between the Avian and Human H7N9 Hemagglutinin Proteins Are Attributable to Modifications in Salt Bridge Formation: A Computational Study with Implications in Viral Evolution.
   • Cueno ME, Imai K, Tamura M, Ochiai K.
   • PLoS One. 2013 Oct 7;8(10):e76764.
   • PMID: 24116152 [PubMed - as supplied by publisher]

 45. Fonte: Journal of Medical Virology, pagina originale: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...23780/abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...646#post511646
  • Laboratory findings in patients with avian-origin influenza A (H7N9) virus infections.
   • Juanwen Zhang,Ying Zhao,Yu Chen.
   • J. Med. Virol.
   • DOI: 10.1002/jmv.23780

 46. Fonte: PLoS ONE, pagina originale: http://www.plosone.org/article/info%...l.pone.0077651 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...897#post511897
  • A Detailed Epidemiological and Clinical Description of 6 Human Cases of Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus Infection in Shanghai.
   • Jindong Shi, Juan Xie, Zebao He, Yunwen Hu, Yanchao He, Qihui Huang, Beizheng Leng, Wei He, Ying Sheng, Fangming Li, Yuanlin Song, Chunxue Bai, Yong Gu, Zhijun Jie.
   • PLoS ONE 8(10): e77651.
   • doi:10.1371/journal.pone.0077651

 47. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...947#post511947
  • Genomic sequences of human infection of avian-origin influenza A(H7N9)virus in Zhejiang province.
   • Chen Y, Mao HY, Li Z, Xu CP, Gao J, Feng Y, Wang XY, Yan JY, Zhang YJ, Lu YY.
   • Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2013 Jun;34(6):604-608.
   • PMID: 24125614 [PubMed - as supplied by publisher]

 48. Fonte: Journal of Infectious Diseases, pagina originale: http://jid.oxfordjournals.org/conten...54.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...988#post511988
  • The Neuraminidase Inhibitor Oseltamivir is Effective against A/Anhui/1/2013 (H7N9) Influenza Virus in a Mouse Model of Acute Respiratory Distress Syndrome.
   • Tatiana Baranovich, Andrew J. Burnham, Bindumadhav M. Marathe, Jianling Armstrong, Yi Guan, Yuelong Shu, Joseph Malik Sriyal Peiris, Richard J. Webby, Robert G. Webster and Elena A. Govorkova.
   • J Infect Dis. (2013)
   • doi: 10.1093/infdis/jit554
   • First published online: October 16, 2013

 49. Fonte: Eurosurveillance, pagina originale: http://www.eurosurveillance.org/View...rticleId=20616 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...570#post512570
  • Human infection with avian influenza A(H7N9) virus re-emerges in China in winter 2013.
   • Chen E, Chen Y, Fu L, Chen Z, Gong Z, Mao H, Wang D, Ni MY, Wu P, Yu Z, He T, Li Z, Gao J, Liu S, Shu Y, Cowling BJ, Xia S, Yu H.
   • Euro Surveill. 2013;18(43):pii=20616

 50. Fonte: Nature Scientific Reports, pagina originale: http://www.nature.com/srep/2013/1310...srep03058.html - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=212979
  • Adaptation of novel H7N9 influenza A virus to human receptors.
   • J. C. F. M. Dortmans, J. Dekkers, I. N. Ambepitiya Wickramasinghe, M. H. Verheije, P. J. M. Rottier, F. J. M. van Kuppeveld, E. de Vries & C. A. M. de Haan.
   • Scientific Reports.
   • doi:10.1038/srep03058

 51. Fonte: Cell Research, pagina originale (Open Access): http://www.nature.com/cr/journal/vao...r2013144a.html - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d=1#post513041
  • Characterization of two distinct neuraminidases from avian-origin human-infecting H7N9 influenza viruses.
   • Yan Wu, Yuhai Bi, Christopher J Vavricka, Xiaoman Sun, Yanfang Zhang, Feng Gao, Min Zhao, Haixia Xiao, Chengfeng Qin, Jianhua He, Wenjun Liu, Jinghua Yan, Jianxun Qi and George F Gao.
   • Cell Research, advance online publication 29 October 2013
   • doi: 10.1038/cr.2013.144

 52. Fonte: The Lancet, pagina originale: http://www.thelancet.com/journals/la...stract?rss=yes - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=213102
  • Effect of closure of live poultry markets on poultry-to-person transmission of avian influenza A H7N9 virus: an ecological study.
   • Hongjie Yu, Joseph T Wu, Dr Benjamin J Cowling, Qiaohong Liao, Vicky J Fang, Sheng Zhou, Peng Wu, Hang Zhou, Eric H Y Lau, Danhuai Guo, Michael Y Ni, Zhibin Peng,Luzhao Feng, Hui Jiang, Huiming Luo, Qun Li, Zijian Feng, Yu Wang, Dr Weizhong Yang, Gabriel M Leung.
   • The Lancet, Early Online Publication, 31 October 2013.
   • doi:10.1016/S0140-6736(13)61904-2

 53. Fonte: The Lancet, pagina originale: http://www.thelancet.com/journals/la...=login&rss=yes
  • Can closure of live poultry markets halt the spread of H7N9?
   • Guillaume Fourni?, Dirk U Pfeiffer.
   • The Lancet, Early Online Publication, 31 October 2013.
   • doi:10.1016/S0140-6736(13)62109-1

 54. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...152#post514152
  • A Novel Pyrosequencing Assay for the Detection of Neuraminidase Inhibitor Resistance-Conferring Mutations among Clinical Isolates of Avian H7N9 Influenza Virus.
   • Qi Y, Fan H, Qi X, Zhu Z, Guo X, Chen Y, Ge Y, Zhao K, Wu T, Li Y, Shan Y, Zhou M, Shi Z, Wang H, Cui L.
   • Virus Res. 2013 Nov 5. pii: S0168-1702(13)00373-0.
   • doi: 10.1016/j.virusres.2013.10.026. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24211668 [PubMed - as supplied by publisher]

 55. Fonte: The New England Journal of Medicine, pagina originale: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1313186 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=213668
  • A Recombinant Virus-like Particle Influenza A (H7N9) Vaccine.
   • Louis F. Fries, Gale E. Smith, Gregory M. Glenn.
   • The New England Journal of Medicine, November 13, 2013
   • DOI: 10.1056/NEJMc1313186.

 56. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract
  • Novel H7N9 influenza virus shows low infectious dose, high growth and efficient contact transmission in the guinea pig model.
   • Gabbard JD, Dlugolenski D, Van Riel D, Marshall N, Galloway SE, Howerth EW, Campbell PJ, Jones C, Johnson S, Byrd-Leotis L, Steinhauer DA, Kuiken T, Tompkins SM, Tripp R, Lowen AC, Steel J.
   • J Virol. 2013 Nov 13. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24227867 [PubMed - as supplied by publisher]

 57. Fonte: Eurosurveillance, pagina originale: http://www.eurosurveillance.org/View...rticleId=20640 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...943#post514943
  • Spatial and temporal analysis of human infection with avian influenza A(H7N9) virus in China, 2013.
   • Liu W, Yang K, Qi X, Xu K, Ji H, Ai J, Ge A, Wu Y, Li Y, Dai Q, Liang Q, Bao C, Bergquist R, Tang F, Zhu Y.
   • Euro Surveill. 2013;18(47):pii=20640.

 58. Fonte: PLoS ONE, pagina originale: http://www.plosone.org/article/info%...l.pone.0081136 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...127#post515127
  • Origin and Characteristics of Internal Genes Affect Infectivity of the Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus.
   • Feng Y, Mao H, Xu C, Jiang J, Chen Y, et al. (2013)
   • PLoS ONE 8(11): e81136.
   • doi:10.1371/journal.pone.0081136

 59. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract
  • One-shot vaccination with an insect cell-derived low-dose influenza A H7 virus-like particle preparation protects mice against H7N9 challenge.
   • Klausberger M, Wilde M, Palmberger D, Hai R, Albrecht RA, Margine I, Hirsh A, Garc?a-Sastre A, Grabherr R, Krammer F.
   • Vaccine. 2013 Nov 18. pii: S0264-410X(13)01553-3.
   • doi: 10.1016/j.vaccine.2013.11.036. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24262313 [PubMed - as supplied by publisher]

 60. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24286403 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...720#post515720
  • Bedside chest radiography of novel influenza A (H7N9) virus infections and follow-up findings after short-time treatment.
   • Song FX, Zhou J, Shi YX, Zhang ZY, Feng F, Zhou JJ, Wang QL.
   • Chin Med J (Engl). 2013 Dec;126(23):4440-3.
   • PMID: 24286403

 61. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...13.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...063#post516063
  • H3 stalk-based chimeric hemagglutinin influenza virus constructs protect mice from H7N9 challenge.
   • Florian Krammer, Irina Margine, Rong Hai, Alexander Flood, Ariana Hirsh, Vadim Tsvetnitsky, Dexiang Chen, Peter Palese.
   • Journal of Virology (2013).
   • doi: 10.1128/JVI.03183-13 / JVI.03183-13

 62. Fonte: Science, pagina originale: http://www.sciencemag.org/content/342/6163/1230.short - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=214569
  • Preferential Recognition of Avian-Like Receptors in Human Influenza A H7N9 Viruses.
   • Rui Xu, Robert P. de Vries, Xueyong Zhu, Corwin M. Nycholat, Ryan McBride, Wenli Yu, James C. Paulson, Ian A. Wilson.
   • Science 6 December 2013: Vol. 342 no. 6163 pp. 1230-1235
   • DOI: 10.1126/science.1243761

 63. Fonte: Nature Communications, pagina originale: http://www.nature.com/ncomms/2013/13...comms3854.html - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...507#post516507
  • Influenza A(H7N9) virus gains neuraminidase inhibitor resistance without loss of in vivo virulence or transmissibility.
   • Rong Hai, Mirco Schmolke, Victor H. Leyva-Grado, Rajagowthamee R. Thangavel, Irina Margine, Eric L. Jaffe, Florian Krammer, Alicia Sol?rzano, Adolfo Garc?a-Sastre, Peter Palese & Nicole M. Bouvier.
   • Nature Communications, 4, 2854.
   • DOI: doi:10.1038/ncomms3854

 64. Fonte: Eurosurveillance, pagina originale: http://www.eurosurveillance.org/View...rticleId=20657 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...713#post516713
  • Kinetics of serological responses in influenza A(H7N9)-infected patients correlate with clinical outcome in China, 2013.
   • Zhang A, Huang Y, Tian D, Lau EH, Wan Y, Liu X, Dong Y, Song Z, Zhang X, Zhang J, Bao M, Zhou M, Yuan S, Sun J, Zhu Z, Hu Y, Chen L, Leung CY, Wu JT, Zhang Z, Zhang X, Peiris JS, Xu J.
   • Euro Surveill. 2013;18(50):pii=20657.

 65. Fonte: Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/...09_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...156#post517156
  • Avian influenza A(H7N9) virus infection in pregnant woman, China, 2013 [letter].

 66. Fonte: PLoS ONE, pagina originale: http://www.plosone.org/article/info%...l.pone.0082613 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...308#post517308
  • Avian Influenza A(H7N9) Virus Screening in Patients with Fever and Flu-Like Symptoms in a Tertiary Hospital in an Area with Confirmed Cases.
   • Wu C, Huang R, Chen J, Gu Q, Zhu B, et al.
   • PLoS ONE 8(12): e82613.
   • doi:10.1371/journal.pone.0082613

 67. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...347#post517347
  • Host immunological response and factors associated with clinical outcome in patients with the novel influenza A H7N9 infection.
   • Shen Z, Chen Z, Li X, Xu L, Guan W, Cao Y, Hu Y, Zhang J.
   • Clin Microbiol Infect. 2013 Dec 18.
   • doi: 10.1111/1469-0691.12505. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24350809 [PubMed - as supplied by publisher]

 68. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...348#post517348
  • Emergence of a novel drug resistant H7N9 influenza virus: evidence based clinical potential of a natural IFN-α for infection control and treatment.
   • Liu Q, Ma J, Strayer DR, Mitchell WM, Carter WA, Ma W, Richt JA.
   • Expert Rev Anti Infect Ther. 2013 Dec 18. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24350808 [PubMed - as supplied by publisher]

 69. Fonte: Scientific Reports, pagina originale: http://www.nature.com/srep/2013/1312...srep03561.html - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=215114
  • Computational Assay of H7N9 Influenza Neuraminidase Reveals R292K Mutation Reduces Drug Binding Affinity.
   • Christopher J. Woods, Maturos Malaisree, Ben Long, Simon McIntosh-Smith & Adrian J. Mulholland.
   • Scientific Reports, December 21 2013
   • DOI: 10.1038/srep03561

 70. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanit?, documento PDF completo: http://www.who.int/influenza/gisrs_l...9_20131220.pdf - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...660#post517660
  • Serological detection of avian influenza A(H7N9) virus infections by modified horse red blood cells haemagglutination-inhibition assay. 20 December 2013

 71. Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, pagina originale: http://www.pnas.org/content/early/20...48111.abstract - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d=1#post517749
  • Early hypercytokinemia is associated with interferon-induced transmembrane protein-3 dysfunction and predictive of fatal H7N9 infection.
   • Zhongfang Wang, Anli Zhang, Yanmin Wan, Xinian Liu, Chao Qiu, Xiuhong Xi, Yanqin Ren, Jing Wang, Yuan Dong, Meijuan Bao, Liangzhu Li, Mingzhe Zhou, Songhua Yuan, Jun Sun, Zhaoqin Zhu, Liang Chen, Qingsheng Li, Zhiyong Zhang, Xiaoyan Zhang, Shuihua Lu, Peter C. Doherty, Katherine Kedziersk, Jianqing Xu.
   • PNAS December 23, 2013.
   • Published online before print December 23, 2013
   • doi: 10.1073/pnas.1321748111

 72. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...55-13.abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=215350
  • Virulence-Affecting Amino Acid Changes in the PA Protein of H7N9 Influenza A Viruses.
   • Seiya Yamayoshi, Shinya Yamada, Satoshi Fukuyama, Shin Murakami, Dongming Zhao, Ryuta Uraki, Tokiko Watanabe, Yuriko Tomita, Catherine Macken, Gabriele Neumann, Yoshihiro Kawaoka.
   • Journal of Virology, Published ahead of print 26 December 2013
   • doi: 10.1128/JVI.03155-13 / JVI.03155-13

 73. Fonte: Centro per il Controllo delle Malattie USA (CDC), Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/...94_article.htm - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...711#post518711
  • Human antibody responses to avian influenza A(H7N9) virus, 2013.

 74. Fonte: Chinese Medical Journal, pagina completa: http://www.cmj.org/ch/reader/create_...4&quarter_id=1 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...728#post518728
  • Discovery process, clinical characteristics, and treatment of patients infected with avian influenza virus (H7N9) in Shanghai.
   • Sun Yang, Shen Yinzhong and Lu Hongzhou.
   • DOI: 10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20131240

 75. Fonte: Chinese Medical Journal, pagina originale: http://www.cmj.org/ch/reader/view_ab...0131355&flag=1 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...729#post518729
  • Why H7N9 bird flu may cause scare in China?
   • Kong Xiangyi, Liu Yang, Guan Jian, Yang Yi and Wang Renzhi.
   • DOI: 10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20131355

 76. Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, pagina originale: http://www.pnas.org/content/early/20...11.short?rss=1
  • Preexisting CD8+ T-cell immunity to the H7N9 influenza A virus varies across ethnicities.
   • Sergio Qui?ones-Parra, Emma Grant, Liyen Loh, Thi H. O. Nguyen, Kristy-Anne Campbell, Steven Y. C. Tong, Adrian Miller, Peter C. Doherty, Dhanasekaran Vijaykrishna, Jamie Rossjohn, Stephanie Gras, and Katherine Kedzierska.
   • PNAS, Published online before print on January 6, 2014.
   • DOI: 10.1073/pnas.1322229111

 77. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...991#post518991
  • Epidemiologic report and serologic findings for household contacts of three cases of influenza A (H7N9) virus infection.
   • Qiu C, Yuan S, Tian D, Yang Y, Zhang A, Chen Q, Wan Y, Song Z, He J, Li L, Sun J, Zhou M, Qiu C, Zhang Z, Lu S, Zhang X, Hu Y, Xu J.
   • J Clin Virol. 2013 Dec 17. pii: S1386-6532(13)00516-7.
   • doi: 10.1016/j.jcv.2013.12.004. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24388209 [PubMed - as supplied by publisher]

 78. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...992#post518992
  • Pyrosequencing reveals an oseltamivir-resistant marker in the quasispecies of avian influenza A (H7N9) virus.
   • Mok CK, Chang SC, Chen GW, Lo YL, Chen SJ, Wu HS, Liu MT, Chang FY, Lin TY, Shih SR.
   • J Microbiol Immunol Infect. 2013 Dec 30. pii: S1684-1182(13)00201-6.
   • doi: 10.1016/j.jmii.2013.09.010. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24388586 [PubMed - as supplied by publisher]

 79. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...993#post518993
  • From SARS to H7N9: The mechanism of responding to emerging communicable diseases has made great progress in China.
   • Yao LN, Chen EF, Chen ZP, Gong ZY.
   • Biosci Trends. 2013 Dec;7(6):290-3.
   • PMID: 24390368 [PubMed - in process]

 80. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract
  • The PB2 E627K mutation contributes to the high polymerase activity and enhanced replication of H7N9 influenza virus.
   • Zhang H, Li X, Guo J, Li L, Chang C, Li Y, Bian C, Xu K, Chen H, Sun B.
   • J Gen Virol. 2014 Jan 6.
   • doi: 10.1099/vir.0.061721-0. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24394699 [PubMed - as supplied by publisher]

 81. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...13.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...407#post519407
  • Amino-acid substitutions in polymerase basic protein 2 gene contributes to the pathogenicity of the novel A/H7N9 influenza virus in mammalian hosts.
   • Chris Ka Pun Mok, Horace Hok Yeung Lee, Maxime Lestra, John Malcolm Nicholls, Chi Wai Michael Chan, Sin Fun Sia, Huachen Zhu, Leo Lit Man Poon, Yi Guan, Joseph Malik Sriyal Peiris.
   • Published ahead of print 8 January 2014
   • doi: 10.1128/JVI.02740-13 JVI.02740-13

 82. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...13.short?rss=1
  • Coexistence of influenza H7N9 and H9N2 in poultry linked to human H7N9 infection and their genome characteristics.
   • Xinfen Yu, Tao Jin, Yujun Cui, Xiaoying Pu, Jun Li, Jin Xu, Guang Liu, Huijue Jia, Dan Liu, Shili Song, Yang Yu, Li Xie, Renjie Huang, Hua Ding, Yu Kou, Yinyan Zhou, Yayu Wang, Xun Xu, Ye Yin, Jian Wang, Chenyi Guo, Xianwei Yang, Liangping Hu, Xiaopeng Wu, Hailong Wang, Jun Liu, Guoqiu Zhao, Jiyong Zhou, Jingcao Pan, George F Gao, Ruifu Yang, Jun Wang.
   • Published ahead of print 8 January 2014
   • doi: 10.1128/JVI.02059-13 JVI.02059-13

 83. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...496#post519496
  • Early responses to H7N9 in southern Mainland China.
   • Goodwin R, Sun S.
   • BMC Infect Dis. 2014 Jan 7;14(1):8. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24397830 [PubMed - as supplied by publisher]

 84. Fonte: ScienceDirect, pagina originale: http://www.sciencedirect.com/science...42682213006855 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=216738
  • Transmissibility of novel H7N9 and H9N2 avian influenza viruses between chickens and ferrets.
   • Keun Bon Ku, Eun Hye Park, Jung Yum, Heui Man Kim, Young Myong Kang, Jeong Cheol Kim, Ji An Kim, Hyun Soo Kim, Sang Heui Seo.
   • Virology, Volumes 450?451, February 2014, Pages 316?323.
   • http://dx.doi.org/10.1016/j.virol.2013.12.022

 85. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanit?, documento PDF completo: http://www.who.int/influenza/human_a...3_PEP_recs.pdf - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=216788
  • Avian influenza A(H7N9) virus: Post-exposure antiviral chemoprophylaxis of close contacts of a patient with confirmed H7N9 virus infection and/or high risk poultry/environmental exposures.

 86. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257602 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...383#post521383
  • Human Cytotoxic T Lymphocytes Directed to Seasonal Influenza A Viruses Cross-React with the Newly Emerging H7N9 Virus.
   • van de Sandt CE, Kreijtz JH, de Mutsert G, Geelhoed-Mieras MM, Hillaire ML, Vogelzang-van Trierum SE, Osterhaus AD, Fouchier RA, Rimmelzwaan GF.
   • J Virol. 2014 Feb;88(3):1684-93.
   • doi: 10.1128/JVI.02843-13. Epub 2013 Nov 20.
   • PMID: 24257602 [PubMed - in process]

 87. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...712#post521712
  • Calculating the burden of disease of avian-origin H7N9 infections in China.
   • Qi X, Jiang D, Wang H, Zhuang D, Ma J, Fu J, Qu J, Sun Y, Yu S, Meng Y, Huang Y, Xia L, Li Y, Wang Y, Wang G, Xu K, Zhang Q, Wan M, Su X, Fu G, Gao GF.
   • BMJ Open. 2014 Jan 17;4(1):e004189.
   • doi: 10.1136/bmjopen-2013-004189.

 88. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...715#post521715
  • Importance of Internet Surveillance in Public Health Emergency Control and Prevention: Evidence From a Digital Epidemiologic Study During Avian Influenza A H7N9 Outbreaks.
   • Gu H, Chen B, Zhu H, Jiang T, Wang X, Chen L, Jiang Z, Zheng D, Jiang J.
   • J Med Internet Res. 2014 Jan 17;16(1):e20.
   • PMID: 24440770 [PubMed - as supplied by publisher]

 89. Fonte: US National Library of Medicine, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...719#post521719
  • Prediction of H7N9 epidemic in China.
   • Zhang Z, Xia Y, Lu Y, Yang J, Zhang L, Su H, Lin L, Wang G, Wang T, Lin S, Guo Z, Lu J.
   • Chin Med J (Engl). 2014 Jan;127(2):254-60.
   • PMID: 24438612 [PubMed - in process]

 90. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...13.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...902#post521902
  • Divergent H7 immunogens offer protection from H7N9 challenge.
   • Florian Krammer, Randy A. Albrecht, Gene S. Tan, Irina Margine, Rong Hai, Mirco Schmolke, Jonathan Runstadler, Sarah F. Andrews, Patrick C. Wilson, Rebecca J. Cox, John J. Treanor, Adolfo Garc?a-Sastre, Peter Palese.
   • Journal of Virology, Published ahead of print 22 January 2014
   • doi: 10.1128/JVI.03095-13 JVI.03095-13

 91. Fonte: Centro USA per il Controllo delle Malattie (CDC), pagina originale: http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9...on-control.htm - su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...209#post522209
  • Interim Guidance for Infection Control Within Healthcare Settings When Caring for Confirmed Cases, Probable Cases, and Cases Under Investigation for Infection with Novel Influenza A Viruses Associated with Severe Disease

 92. Fonte: Centro USA per il Controllo delle Malattie (CDC), Emerging Infectious Diseases Journal, pagina originale: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/...71_article.htm - su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...212#post522212
  • Possible role of songbirds and parakeets in transmission of influenza A(H7N9) virus to humans.

 93. Fonte: Centro per il Controllo delle Malattie USA (CDC), pagina originale: http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9/testing.htm - su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...362#post522362
  • Testing Recommendations for Persons with possible infection with Avian Influenza A (H7N9) virus in the United States.

 94. Fonte: Nature Communication, pagina originale: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...432#post522432
  • Dynamic reassortments and genetic heterogeneity of the human-infecting influenza A (H7N9) virus.
   • Cui L, Liu D, Shi W, Pan J, Qi X, Li X, Guo X, Zhou M, Li W, Li J, Haywood J, Xiao H, Yu X, Pu X, Wu Y, Yu H, Zhao K, Zhu Y, Wu B, Jin T, Shi Z, Tang F, Zhu F, Sun Q, Wu L, Yang R, Yan J, Lei F, Zhu B, Liu W, Ma J, Wang H, Gao GF.
   • Nat Commun. 2014 Jan 24;5:3142.
   • doi: 10.1038/ncomms4142.
   • PMID: 24457975 [PubMed - in process]

 95. Fonte: Journal of Virology, pagina originale: http://jvi.asm.org/content/early/201...13.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...227#post523227
  • Novel Avian-Origin Influenza A (H7N9) Virus Attachment to the Respiratory Tract of Five Animal Models.
   • Jurre Y. Siegers, Kirsty R. Short, Lonneke M.E. Leijten, Miranda de Graaf, Monique I.J. Spronken, Eefje J.A. Schrauwen, Nicolle Marshall, Anice C. Lowen, G?lsah Gabriel, Albert D.M.E Osterhaus, Thijs Kuiken and Debby van Riel.
   • J Virol., Published ahead of print 29 January 2014
   • doi: 10.1128/JVI.03190-13 JVI.03190-13

 96. Fonte: US National Library of Medicine, pagina completa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2...?dopt=Abstract - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...270#post523270
  • Two severe cases of H7N9 pneumonia patients with immunoneuroendocrine axis dysfunction and vitamin D insufficiency.
   • Yao J, Liu L, Chen G, Lin L.
   • BMC Infect Dis. 2014 Jan 28;14(1):44. [Epub ahead of print]
   • PMID: 24472299 [PubMed - as supplied by publisher]

 97. Fonte: Eurosurveillance, pagina completa: http://www.eurosurveillance.org/View...rticleId=20682 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...275#post523275
  • Laboratory preparedness in EU/EEA countries for detection of novel avian influenza A(H7N9) virus, May 2013.
   • Broberg E, Pereyaslov D, Struelens M, Palm D, Meijer A, Ellis J, Zambon M, McCauley J, Daniels R.
   • Euro Surveill. 2014;19(4):pii=20682.

 98. Fonte: Clinical Infectious Diseases, articolo completo Open Access: http://cid.oxfordjournals.org/conten...53.short?rss=1 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...577#post523577
  • Comparison of patients hospitalized with influenza A H7N9, H5N1, and 2009 pandemic H1N1.
   • Chen Wang, Hongjie Yu, Peter W. Horby, Bin Cao, Peng Wu, Shigui Yang, Hainv Gao, Hui Li, Tim K. Tsang, Qiaohong Liao, Zhancheng Gao, Dennis K. M. Ip, Hongyu Jia, Hui Jiang, Bo Liu, Michael Y. Ni, Xiahong Dai, Fengfeng Liu, Nguyen Van Kinh, Nguyen Thanh Liem, Tran Tinh Hien, Yu Li, Juan Yang, Joseph T. Wu, Yaming Zheng, Gabriel M. Leung, Jeremy J. Farrar, Benjamin J. Cowling, Timothy M. Uyeki, Lanjuan Li.
   • Clin Infect Dis. (2014)
   • doi: 10.1093/cid/ciu053
   • First published online: January 31, 2014

 99. Fonte: mBio, pagina originale: http://mbio.asm.org/content/5/1/e01102-13.short?rss=1 - Su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...246#post524246
  • Transcriptomic characterization of the novel avian-origin influenza A (H7N9) virus: specific host response and responses intermediate between avian (H5N1 and H7N7) and human (H3N2) viruses and implications for treatment options.
   • Josset L, Zeng H, Kelly SM, Tumpey TM, Katze MG.
   • mBio 5(1):e01102-13.
   • doi:10.1128/mBio.01102-13.

 100. Fonte: The New England Journal of Medicine, pagina originale: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1304617 - Abstract su FluTrackers.com: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d=1#post524314
  • Epidemiology of Human Infections with Avian Influenza A(H7N9) Virus in China.
   • Qun Li, Lei Zhou, Minghao Zhou, Zhiping Chen., Furong Li, Huanyu Wu, Nijuan Xiang, Enfu Chen, Fenyang Tang, Dayan Wang, Ling Meng, Zhiheng Hong, Wenxiao Tu, Yang Cao, Leilei Li, Fan Ding, Bo Liu, Mei Wang, Rongheng Xie, Rongbao Gao, Xiaodan Li, Tian Bai, Shumei Zou, Jun He, Jiayu Hu, Yangting Xu, Chengliang Chai, Shiwen Wang, Yongjun Gao, Lianmei Jin, Yanping Zhang, Huiming Luo, Hongjie Yu, Jianfeng He, Qi Li, Xianjun Wang, Lidong Gao, Xinghuo Pang, Guohua Liu, Yansheng Yan, Hui Yuan, Yuelong Shu, Weizhong Yang, Yu Wang, Fan Wu, Timothy M. Uyeki, and Zijian Feng.
   • N Engl J Med 2014; 370:520-532 - February 6, 2014
   • DOI: 10.1056/NEJMoa1304617

__________