Here's the link to the department:


There are loads of info, as well as documents for health and govnt workers working in the are, to help diagnosis etc. These seem the most relevant. Just look up whatever you need, and I;ll translate as necessary

Here's specific info on BF:


TAVUK VEBASI (Avian İnfluenza, Kuş gribi, Pestis Avium, Bird Flu)

* İlgili Mevzuat (Bakanlar kurulu kararları, genelgeler, talimatlar, acil eylem planı)
Necessary Protocol (cabinet decisions, releases, instructions, emergency action plan
* Temel Bilgiler(etkeni, bulaşma, patolojisi, klinik belirtiler, tanı, ayrıcı tanı, korunma)
Basic info (transmission, pathology, clinical symptoms, diagnosis, protection)
* Gıda G?venliği(Gıda g?venliğinde virusun etkisiz hale getirilmesi hakkında işlemler)
Food safety
* Sık?a Sorulan Sorular(Hastalık hakkında merak edilen sorular ve cevapları)
FAQ
* Kanatlı Yetiştiriciliğinde Biyog?venlik ?nerileri (17.04.2006)
BIOSAFETY suggestions for fowl breeders
* Biyog?venlik Tedbirleri (05.04.2006 ) Hastalık etkenlerinin kanatlı yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye y?nelik tedbirler
Biosafety precautions - precautions to stop disease from entering fowl living areas
* Sulak Alanlar ve G?? Yolları Haritası (?lkemizde ?nemli sulak alanlar, s?z?len kuşlara ait rotalar ve g?? yolları)
migration and water area maps
* Yaban Hayatındaki Kuşlar(05.04.2006)(Yaban hayatında ki kuşlarda g?r?len ?l?m ve hastalık değerlendirmeleri)
wild birds
* Korunma ?nerileri (Tavuk Vebasından (AI, kuş gribi) etkilenen b?lgelerde yaşayanlara, korunma ama?lı neler tavsiye edilmektedir)
Protection suggestions for people living in areas affected by BF
* Kanatlı Et ve Yumurta T?ketimine Y?nelik El İlanı (02.03.2006)(Kanatlı et ve yumurta t?ketiminde g?venlikten sorumlu d?rt anahtar el ilanı)
Brochure
* Tarım ve K?yişleri Bakanlığı Tavuk Vebası Kriz İletişim Tel ve e-posta Adresleri (Tarım ve K?yişleri Bakanlığı hastalıktan sorumlu birimleri tel, fax ve e-posta adreslerinin yer aldığı liste)
Email, phone and fax info
* Tavuk Vebası (Avian Influenza) Hastalığı ile İlgili Olarak Alınan ?nlemler (T?rk?e-English)(10.02.2006)
Precations taken about BF
* Hayvan Sağlığı Şube M?d?rleri Toplantısında Yapılan Sunumlar
Animal Health Department meeting presentations
* ?yesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Bildirimler(AI, Report to the OIE and AB)
Report to the OIE and AB
* D?nya Bankası Proje D?k?manı
World Bank project document
* Kamuoyu Danışma S?reci
Public Consulting process
* ?evre Y?netim Planı Taslağı
Enviroment Plan
* ?evre Y?netim Planı Tabloları
Environment PLan tables
* 2005 / 94 / EC'nin Temizlik ve Dezenfeksiyon ile ilgili Eki
EC's Cleanup and Disinfection related supplement
* İletişim Stratejisi Uygulama Planı Taslağı
Communication Strategy Application Plan