Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nederland - De komst van de tijgermug

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Re: Netherlands: Tiger Mosquito is back; no Arbovirus infections found

  Minister stuurt Kamer dubieuze brief over tijgermuggen bij bandenbedrijven

  07 jan 2011

  Op de eerste dag van het Kerstreces heeft Minister Schippers van Volksgezondheid de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpak van tijgermuggen en andere gezondheidsbedreigende muggen bij bedrijven die gebruikte banden importeren. Ze heeft het over het monitoren van de bedrijven en het uitvoeren van bestrijdingsmaatregelen, maar rept met geen woord over maatregelen om te voorkomen dat gevaarlijke exotische muggen meekomen met de import van gebruikte banden.

  Voor wie de media enigszins heeft gevolgd, staat er welbeschouwd weinig nieuws in de brief. Het beleid van de Minister is er nog steeds alleen op gericht om af en toe bij de bedrijven langs te gaan en daar een steekproef te nemen, en bestrijding uit te voeren als er exotische muggen worden gevonden. Uit antwoorden op eerdere vragen van het platform Stop invasieve exoten was al duidelijk geworden dat de Minister de bandenbedrijven geen strobreed in de weg wil leggen als het gaat om de import van besmette banden (zie dit Nieuwslogbericht).

  Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten, is kritisch over de aanpak die de Minister volgt.

  Het uitvoeren van controles en bestrijdingsmaatregelen, zonder de invoer van de muggen te stoppen, is een dure, milieuvervuilende, ineffeciënte en zeer riskante aanpak.

  Het is een dure aanpak, omdat het periodiek controleren van de 36 importeurs van gebruikte banden veel inzet van personeel kost. Het zijn grote terreinen, met enorme bergen banden, dus ook de bestrijding kost veel geld aan mankracht en bestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt allemaal op kosten en in opdracht van het ministerie, dus de belastingbetaler draait hiervoor op.

  De aanpak is milieuvervuilend, omdat een aantal van de gebruikte bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk is voor bijen en aquatische organismen. Het gaat om grote terreinen, met metershoge stapels banden, dus het kan niet anders dan dat er grote volumes van deze gevaarlijke middelen in het milieu worden verspreid.

  De aanpak is bovendien ineffeciënt, want het is dweilen met de kraan open. Terwijl op de ene dag een controle (met een eventuele bestrijding) wordt uitgevoerd, kan de volgende dag weer een nieuwe lading besmette banden op het terrein worden afgeleverd.

  Tot slot is de aanpak die de Minister volgt zeer riskant. Het zoeken naar exotische muggen bij een bandenbedrijf lijkt erg op het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Er liggen op een locatie soms wel tienduizenden banden, waarvan een groot deel onbereikbaar is omdat die onder de andere banden liggen. Er wordt slechts een kleine steekproef van de bereikbare banden onderzocht. Daardoor is absoluut niet uitgesloten dat er muggen (inclusief de minuscule zwarte eitjes, larven en poppen daarvan) bij een controle over het hoofd worden gezien. Ondanks de controle is het gevaar is dus groot dat de muggen de kans krijgen zich te verspreiden.

  Op dat moment is er al snel sprake van een onomkeerbare situatie en zijn ze nooit meer weg te krijgen. Zie wat er in Italië en Zuid-Frankrijk is gebeurd, waar tijgermuggen zich gevestigd hebben en de afgelopen jaren uitbraken van knokkelkoorts en Chikungunya hebben veroorzaakt.”

  Reinhold: “Zodra de Kamerleden terug zijn van reces zou het goed zijn als ze naar aanleiding van deze brief een aantal zeer indringende vragen zouden stellen aan de Minister. Minister Schippers speelt met vuur door de invoer van de besmette banden gewoon door te laten gaan. Als we niet oppassen, gaat het met de aanpak van de tijgermug precies zoals het met de aanpak van Q-koorts is gegaan.”

  Bron: brief van Minister VWS aan Kamer van 17 december 2010 (22894, nr. 294)

  nieuwslog
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

  Comment


  • #32
   Re: Nederland - De komst van de tijgermug

   25 jan 2011

   Tijgermugaffaire nog lang niet voorbij   In een artikel in Bionieuws zegt Joke van der Giessen (RIVM): ?Even geleden hebben we de lucky bamboo-affaire gehad. Tijgermuggen uit China reisden toen mee op ge?mporteerde Lucky bamboo-plantjes.? In werkelijkheid is de tijgermugaffaire echter nog lang niet voorbij.

   De tijgermug is een invasieve exotische mug die meer dan 20 virussen kan overdragen. Daaronder ook het Japanse encefalitisvirus, dat in het artikel ?Wil de nieuwe zo?nose opstaan? ?(Bionieuws 2010, nr.19) in de Top-3 staat van de belangrijkste zo?nosen. Zo?nosen zijn ziekten die door dieren worden overgedragen. Joke van der Giessen, de zo?nosen-expert bij het RIVM die hierboven geciteerd wordt, lijkt te denken dat de import van tijgermuggen is be?indigd. Helaas: niets is minder waar.

   Lucky bamboo
   Tot op de dag van vandaag (vijfeneenhalf jaar na de eerste vondst!) worden tijgermuggen in Nederland ingevoerd via de import van Lucky bamboo-plantjes. Het is sinds begin 2009 wettelijk verboden om met de plantjes tijgermuggen in te voeren, maar de Minister van Volksgezondheid treedt daar niet tegen op.

   Het platform Stop invasieve exoten vond dat onacceptabel en is naar de rechter gestapt om de Minister te dwingen om op te treden tegen de lucky bamboo-bedrijven die de muggen invoeren. De rechter heeft op 30 december 2010 het besluit tot niet-handhaving vernietigd en de Minister opgedragen om binnen 6 weken opnieuw een beslissing te nemen op het handhavingsverzoek. Gezien de voorgeschiedenis is zelfs met deze uitspraak onzeker of de Minister nu daadwerkelijk gaat handhaven. Het is ook nog mogelijk dat de Minister tegen de uitspraak beroep instelt.

   Autobanden
   Daarnaast is dit jaar een nieuwe invoerroute van tijgermuggen ontdekt: de import van gebruikte autobanden. Er zijn in Nederland minstens 36 bedrijven die gebruikte banden importeren, met name de grotere formaten, van bijvoorbeeld vrachtwagens, vliegtuigen en tractors. De banden worden verkocht nadat er een nieuw profiel op is gezet of ze worden vermalen tot rubbergranulaat. Deze banden komen uit zo?n beetje de hele wereld, en dus ook uit landen waar tijgermuggen voorkomen. De muggen leggen in het land van export eitjes in de banden en in Nederland komen de eitjes dan uit.

   Op zes locaties in Nederland zijn in de zomer van 2010 tijgermuggen aangetroffen, evenals andere gezondheidsbedreigende muggen zoals de gelekoortsmug. De Minister wilde niet vertellen welke bedrijven het betreft, maar het platform Stop invasieve exoten heeft dit weten te achterhalen en bekendgemaakt. Gezien het beperkte aantal controles, de kleine steekproeven en de grootte en onoverzichtelijkheid van de terreinen is het zeker niet uitgesloten dat de muggen op (veel) meer locaties voorkomen.

   Het ministerie van Volksgezondheid heeft verklaard dat ze niets doet tegen de invoer van tijgermuggen via de import van banden, zodat ook via deze route tijgermuggen het land binnen blijven komen. Het platform Stop invasieve exoten heeft bij het ministerie een handhavingsverzoek ingediend, maar men stelt daar dat de bandenhandelaars geen regels overtreden. Het platform is daarom ook voor deze invoerroute een bezwaarprocedure gestart, en het is goed mogelijk dat het platform en het ministerie elkaar over enige tijd opnieuw bij de rechter zullen treffen.

   Kortom: de tijgermug-affaire is nog lang niet voorbij en de aanpak van de tijgermug begint steeds meer te lijken op de aanpak van Q-koorts, waarover onlangs een zeer kritisch rapport is uitgebracht. Het is verontrustend dat RIVM-medewerkers die zich met zo?nosen bezighouden kennelijk niet goed op de hoogte zijn van de situatie rond de tijgermug, die als vector kan optreden voor een groot aantal van die zo?nosen. En dat terwijl het tegenwoordig zo simpel is om het nieuws hierover te volgen, via www.twitter.com/InvasieveExoten.

   Bron: Bionieuws 2011, nr 1; opiniestuk van Wilfred Reinhold, initiatiefnemer van het platform Stop invasieve exoten

   nieuwslog
   ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
   Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

   ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

   Comment


   • #33
    Re: Nederland - De komst van de tijgermug

    Minister Schippers negeert uitspraak rechter over tijgermug

    30 jan 2011

    Eind 2010 stelde de rechtbank van Rotterdam vast dat minister Edith Schippers van Volksgezondheid op onjuiste gronden had besloten om niet handhavend op te treden tegen Lucky bamboo-handelaars. Sommigen van hen importeren met de sierplantjes gevaarlijke tijgermuggen uit China.

    Naar aanleiding van de uitspraak heeft de minister nu opnieuw een besluit genomen op het handhavingsverzoek van het platform Stop invasieve exoten.

    Opnieuw weigert de minister het importverbod te handhaven, nu omdat dat volgens haar ?niet effectief? zou zijn. Het platform gaat opnieuw in beroep.

    Het volledige artikel
    ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
    Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

    ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

    Comment


    • #34
     Re: Nederland - De komst van de tijgermug

     Documentaire over dengue uitgebracht

     10 apr 2011

     Twee Rotterdamse filmmakers hebben een documentaire gemaakt over dengue, ofwel knokkelkoorts. Dit is een ziekte die wordt overgebracht door exotische muggen, die door laksheid van de minister van Volksgezondheid nu ook al in Nederland voorkomen. De film is vanaf 11 april te zien op Rotterdam TV, maar nu al op YouTube.

     Meer hier te lezen
     ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
     Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

     ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

     Comment


     • #35
      Re: Nederland - De komst van de tijgermug

      Dengue in Kroati?

      Vorig jaar in oktober werd bekend dat een Duitse toerist die tussen 1 en 15 augustus in het zuiden van Kroati? met vakantie was geweest, daar zeer waarschijnlijk een dengue-infectie had opgelopen. Omdat de pati?nt gedurende de hele incubatieperiode in Kroati? was, wordt deze casus beschouwd als de eerste autochtone transmissie van dengue in Kroati?.

      Tot dan toe waren alleen importcases van dengue in Kroati? bekend. De Croation National Institute of Public Health heeft onderzoek uitgevoerd. Ze vonden in het dorp waar de Duitse toerist was geweest nog een klinische en laboratoriumbevestigde pati?nt met een infectie van dengue. Dit maakt het nog aannemelijker dat de Duitse toerist daar besmet is. Daarnaast bleken 9 van de 14 monsters van de buurtgenoten in Kroati? IgG-positief en 7 hiervan IgM-positief voor dengue. Sommigen van hen rapporteerden grieperig te zijn geweest.

      Ook zijn 112 sera onderzocht van pati?nten die in dezelfde periode om een andere reden medische hulp zochten. Hiervan bleken 6 monsters IgG-positief en 5 monsters IgM-positief voor dengue.

      De tijgermug (Aedus albopictus) heeft zich permanent gevestigd in de kustgebieden van Kroati?.

      (Bron: Eurosurveillance)

      Infectieziektenbulletin april 2011
      ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
      Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

      ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

      Comment


      • #36
       Re: Nederland - De komst van de tijgermug

       Minister Schippers schrapt verbod op import tijgermuggen

       25 april 2011

       Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om niet meer te eisen dat ingevoerde Lucky Bambooplantjes vrij zijn van de Aziatische tijgermug. Daarmee gaat zij lijnrecht in tegen de wens van de gehele Tweede Kamer, die van de minister juist een nultolerantie van gezondheidsbedreigende exotische muggen eist.

       Tot voor kort was het op grond van de Tijdelijke Warenwetregeling Lucky Bamboo verboden om met de import van deze uit China afkomstige sierplantjes tijgermuggen in te voeren. Deze exotische muggen, die in Nederland kunnen overleven, kunnen meer dan 20 virussen overbrengen, zoals knokkelkoorts, Chikungunya, gele koorts en hersenontsteking.

       De tijdelijke regeling wordt zeer binnenkort vervangen worden door een Warenwetbesluit. Naar nu blijkt, heeft Minister Schippers het importverbod uit dat Warenwetbesluit geschrapt, omdat zij de handhaving ervan “niet doelmatig” vindt.

       Dit is te lezen in het verweerschrift dat de Minister aan de rechtbank heeft uitgebracht in een beroepsprocedure tegen het platform Stop invasieve exoten. Het platform had juist van de Minister geëist dat zij het importverbod zou handhaven, nu bleek bij dat diverse importeurs nog steeds tijgermuggen werden aangetroffen.

       Tevens stelt de Minister in haar verweerschrift dat zij – nu het importverbod uit het besluit is geschrapt – ook niet kan optreden op basis van de in de Warenwet opgenomen vangnetbepalingen. Zij stelt dat het gevaar van de import en verspreiding op tijgermuggen “op dit moment niet dusdanig concreet is dat dit optreden op basis van deze vangnetbepalingen gerechtvaardigd kan worden”.

       Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten: “Opnieuw bagatelliseert de Minister de gezondheidsrisico’s en speelt zij met vuur door de import van tijgermuggen nu expliciet toe te staan.”
       Door het importverbod te schrappen, negeert de Minister bovendien een door de gehele Tweede Kamer aangenomen motie, waarin een nultolerantie van tijgermuggen wordt geëist (meer hierover: zie dit Nieuwslogbericht).

       http://www.nieuwslog.nl/2011/04/25/m...-tijgermuggen/
       ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
       Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

       ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

       Comment


       • #37
        Re: Nederland - De komst van de tijgermug

        Link naar het document met de Kamervragen.

        CU stelt vragen over versoepeling tijgermugbesluit

        28-04-2011

        DEN HAAG – CU-Kamerlid Wiegman wil van minister Schippers weten waarom de regel dat Lucky Bambooplantjes vrij moeten zijn van de Aziatische tijgermug, niet is te handhaven.

        Wiegman stelde gisteren vragen nadat Schippers in een verweerschrift voor de rechter aangaf handhaving van de tijgermugregeling „niet doelmatig” te vinden. Daarom heeft ze het handhavingsbesluit geschrapt in het kader van een nieuwe regeling. De rechtszaak is aangespannen door het platform Stop Invasieve Exoten. Wiegman wil verder weten of de versoepeling ook geldt voor autobanden.

        Reformatorisch Dagblad
        ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
        Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

        ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

        Comment


        • #38
         Re: Nederland - De komst van de tijgermug

         Als de tijgermug zich vestigt in Nederland is het een kwestie van tijd voordat we te maken krijgen met nieuwe ziekten zoals dengue (knokkelkoorts) , chikungunya, of Japanse Encephalitis. Waarom? Steeds meer mensen worden in het buitenland besmet, nemen deze ziekten mee en die kunnen dan via de muggen worden overgedragen.

         Uit oogpunt van volksgezondheid, zou je mogen verwachten dat het Ministerie, het RIVM en de GGD, alles uit de kast halen om te voorkomen dat de tijgermug zich vestigt in Nederland. Dat lijkt er nog niet erg op.

         Een nieuwe Q-koorts affaire in de maak? Onderschatting, traag reageren, meer oog voor korte termijn economische belangen dan voor de volksgezondheid ?         ‘Minister profiteert van blunder RIVM bij advies tijgermug’

         30 apr 2011

         Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een flinke misser gemaakt bij een recent advies over de tijgermug. Mogelijk vanwege de grote tijdsdruk heeft het instituut geen antwoord gegeven op de adviesvraag van Minister Schippers van Volksgezondheid. De Minister heeft het advies, dat haar erg goed uitkwam, desondanks klakkeloos geaccepteerd en vervolgens verdraaid, aldus het platform Stop invasieve exoten.

         Op vrijdag 18 maart krijgt het RIVM van prof. dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, het verzoek “om aan te geven of import van Lucky Bamboo een reële dreiging voor de volksgezondheid is”. Er is haast bij, want de Minister moet snel aan de rechtbank Rotterdam een verweerschrift uitbrengen. Dit in verband met het beroep dat het platform Stop invasieve exoten voor de tweede keer heeft aangespannen tegen het besluit van de Minister om het importverbod van tijgermuggen niet te handhaven (zie dit Nieuwslogbericht).
         Tijdsdruk
         Onder grote druk gezet bereidt een RIVM-medewerker het advies voor, zodat prof. dr. Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, op woensdag 23 maart (drie werkdagen later) de brief van net iets langer dan één A4-tje kan ondertekenen en verzenden naar het ministerie.
         In het advies wordt de kans berekend dat een medewerker in een Lucky Bambookas een infectie met dengue (ofwel knokkelkoorts) oploopt en vervolgens ook nog gezondheidsklachten krijgt als hij gedurende één dag aan één tijgermug wordt blootgesteld.

         Op basis een analyse van deze ene, specifieke situatie, eindigt de brief met de conclusie ”het risico dat iemand daadwerkelijk ziek wordt is dus verwaarloosbaar.”

         Verwerking in verweerschrift
         Op 24 maart zendt de Minister het verweerschrift naar de rechtbank met daarin de opmerking: “Het RIVM geeft op dit moment aan dat er slechts een zeer gering risico is voor de volksgezondheid.“

         Op basis daarvan concludeert ze: “Hoewel de tijgermug inderdaad een gevaar voor de volkgezondheid kan opleveren is dat gevaar op dit moment niet dusdanig concreet dat dit optreden op basis van deze vangnetbepalingen gerechtvaardigd kan worden.” ( meer hierover: zie dit Nieuwslogbericht).

         Advies gaat alleen in op individuele risico (korte termijn)
         Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten: “Het advies komt de Minister duidelijk goed uit en geeft een “wetenschappelijke” onderbouwing aan haar beleid om niets tegen de invoer van tijgermuggen te ondernemen.
         De eerste vraag die opkomt is waarom de Minister nu aan het RIVM om een advies vraagt, als het RIVM de Minister in de afgelopen jaren al diverse keren over de (volks)gezondheidsrisico’s van de tijgermug geadviseerd heeft. (zie hieronder, bij Eerdere RIVM-adviezen).

         Constaterend dat het advies alleen ingaat op het risico voor de werknemers (korte termijn), zijn daar al vele kanttekeningen te plaatsen, zoals:

         - waarom alleen dengue in de analyse betrekken, terwijl de tijgermug nog 20 andere virussen kan verspreiden, zoals gele koorts, diverse vormen van encefalitis en Chikungunya?

         - waarom uitgaan van een situatie waarbij iemand gedurende één dag wordt blootgesteld, als hij veel langer dan één dag in de kas werkt?

         - waarom uitgaan van een situatie waarbij iemand door één tijgermug wordt gestoken, als er veel meer tijgermuggen in de kas rond kunnen vliegen?”

         Advies gaat niet in op volksgezondheidsrisico (lange termijn)
         Reinhold: “Bij de tijgermug wordt onderscheid gemaakt in de risico’s voor de werknemers in de Lucky Bambookassen (korte termijn) en de risico’s op voor de gehele bevolking, als de tijgermuggen zich over het land zouden hebben verspreid (lange termijn).

         Het grootste bezwaar tegen het advies is dat er geheel voorbij wordt gegaan aan het volksgezondheidrisico, dus het risico dat op langere termijn kan ontstaan.

         Hoewel door het ministerie gevraagd is naar het volksgezondheidsrisico (dus risico op lange termijn) , wordt hier in het advies met geen woord over gerept.”

         Lees meer - nieuwslog.nl
         ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
         Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

         ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

         Comment


         • #39
          Re: Nederland - De komst van de tijgermug

          Renee Vonk is auteur, journalist en uitgever; zij blogt over wat haar opvalt in het leven, in het bijzonder in Zuid Frankrijk waar ze woont.

          RENEE VONK

          De tijgermug is een blijvertje

          mei 5, 2011

          Vanmorgen doken in de krant de eerste alarmerende berichten over de tijgermug weer op. En hoewel er vorig jaar flink wat aan bestrijding is gedaan, wordt er toch gevreesd voor een nieuwe plaag. Dat is slecht nieuws, want het betekent dat deze oorspronkelijk uit Azi? afkomstige muskiet een blijvertje is geworden. Hij voelt zich uitstekend thuis in onze contreien en is al gesignaleerd in de Alpes Maritimes, de Var, de Bouches du Rh?ne (met name in Marseille en delen van de Camargue) en op Corsica.

          Ja, en? Gewoon een nieuwe muggensoort erbij? Niet echt, want de tijgermug (klik hier voor meer informatie) is de overbrenger van een aantal onaangename ziektes, zoals gele koorts, chikungunya en dengue, waarvan er vorig jaar een paar ernstige gevallen in Zuid-Frankrijk te betreuren waren.

          Lees meer: http://reneevonk.wordpress.com/
          ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
          Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

          ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

          Comment


          • #40
           Re: Nederland - De komst van de tijgermug

           Minister overtreedt regels bij vaststelling besluit inzake tijgermuggen

           18 mei 2011

           Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de regels overtreden bij vaststelling van het Warenwetbesluit Lucky bamboo. Zij heeft, nadat de Raad van State over het besluit geadviseerd had, ingrijpende wijzigingen in het besluit doorgevoerd, zonder deze eerst aan de ministerraad en de Raad van State voor te leggen.

           Lees meer hier

           Nieuwslog
           ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
           Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

           ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

           Comment


           • #41
            Re: Nederland - De komst van de tijgermug

            Zie dit bericht over de vondst van tijgermuggen bij bandenimporteurs in Nederland vorig jaar .

            Tijgermuggen bij bandenimporteurs kunnen niet bestreden worden

            21 mei 2011

            De gezondheidsbedreigende tijgermug, die door importeurs van gebruikte banden in Nederland wordt ingevoerd, kan niet bestreden worden. De daarvoor benodigde bestrijdingsmiddelen, Aqua K-Othride en Vectomax, zijn niet toegelaten en er geldt voor die middelen momenteel ook geen tijdelijke vrijstelling.

            Dit levert een gevaarlijke situatie op, aangezien minister Edith Schippers weigert om restricties op te leggen aan de import van gebruikte banden. Zij vertrouwt geheel op de bestrijding van de ingevoerde muggen, een bestrijding die nu dus niet uitgevoerd kan worden.

            Lees meer - Nieuwslog
            ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
            Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

            ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

            Comment


            • #42
             Re: Nederland - De komst van de tijgermug

             Originally posted by Dutchy View Post
             Link naar het document met de Kamervragen.

             CU stelt vragen over versoepeling tijgermugbesluit

             28-04-2011

             DEN HAAG – CU-Kamerlid Wiegman wil van minister Schippers weten waarom de regel dat Lucky Bambooplantjes vrij moeten zijn van de Aziatische tijgermug, niet is te handhaven.

             Wiegman stelde gisteren vragen nadat Schippers in een verweerschrift voor de rechter aangaf handhaving van de tijgermugregeling „niet doelmatig” te vinden. Daarom heeft ze het handhavingsbesluit geschrapt in het kader van een nieuwe regeling. De rechtszaak is aangespannen door het platform Stop Invasieve Exoten. Wiegman wil verder weten of de versoepeling ook geldt voor autobanden.

             Reformatorisch Dagblad
             Vandaag heeft de minister geantwoord. Enkele hoofdpunten:

             - beleid is en blijf gericht op "het voorkomen van vestiging van tijgermuggen in Nederland".

             - We moeten praktisch blijven:

             "Het is onvermijdelijk dat er met de import van Lucky Bamboo af en toe exotische muggen meekomen, ook als importeurs maatregelen treffen om de Lucky Bamboo mugvrij te importeren. Handhaving bij elke mug zou daarom de facto een importverbod voor Lucky Bamboo plantjes betekenen. Dit is nimmer de bedoeling geweest van de regels, dat zou immers disproportioneel zijn omdat het beoogde doel ook via minder ingrijpende regels bereikt kan worden."


             Voor wat betreft de import van tijgermuggen via autobanden:

             "Er zijn geen specifieke regels met betrekking tot exotische muggen voor de import van banden. Sinds 2009 wordt bij importeurs van tweedehands banden door het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gekeken naar de aanwezigheid van exotische muggen. Bij het aantreffen van exotische muggen wordt er actief bestreden."


             Link naar de hele tekst.

             ...................................

             Commentaar:

             Waar het m.i. om draait is de spanning tussen de mooie woorden van de minister en de harde praktijk.

             Voorbeeld: bestrijden van de tijgermug bij autobandenimporteurs is op dit moment zeer moeilijk uitvoerbaar. Grote stapels autobanden, elke band kan wat (regen)water bevatten, een klein beetje (coladopje) is al genoeg voor de tijgermug om eitjes te leggen en levensvatbare larven voort te brengen. Afdoende bestrijden is simpelweg niet te doen in deze situatie.
             Zo heeft de tijgermug zich ook gevestigd in o.a. de Verenigde Staten: via import van gebruikte autobanden.

             Voorbeeld: het gaat bij de Lucky Bamboo niet om "een enkel mugje". Je kunt de grens hier heel ver oprekken, muggenvallen bij handelaren worden gesaboteerd, enz. enz.

             Voorbeeld: de termijn voor tijdelijke toelating van bestrijdingsmiddelen voor larven van de tijgermug is verlopen, zie het vorige bericht.
             ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
             Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

             ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

             Comment


             • #43
              Tijgermuggen gevonden in Oss

              Informatiefolder VWA: "Bestrijding exotische mug in Oss"

              Voor gezondheidsgerelateerde vragen kunt u bellen met Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid
              van de GGD'en Brabant en Zeeland (0900-3686868).


              Informatie over de tijgermug van het RIVM

              Vorig jaar werden op hetzelfde bedrijf ook tijgermuggen gevonden.

              Zie ook: http://www.flutrackers.com/forum/sho...d.php?t=158460


              en : http://www.flutrackers.com/forum/sho...4&postcount=27


              Een overzicht in het Engels van de vondsten van diverse exotische muggen in Nederland in 2010:

              Introduction and control of three invasive mosquito species in the Netherlands, July-October 2010

              Bestrijding Aziatische tijgermug in Oss

              Nieuwsbericht | 26-07-2011

              Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is in samenwerking met het Kenniscentrum Dierplagen gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss.

              Tijdens een reguliere controle werden vorige week enkele Aziatische tijgermuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden. De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om de muggen geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

              In Nederland zijn nog geen exotische muggen aangetroffen die drager zijn van ziekteverwekkende virussen of parasieten. Uit het buitenland is wel bekend dat deze muggen mogelijk ziekten kunnen overbrengen op mensen of dieren. Om te voorkomen dat de muggenexoten zich op deze locatie verder vermenigvuldigen en verspreiden, is gekozen voor actieve bestrijding. De tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië maar komt inmiddels ook voor in andere delen van de wereld, waaronder Zuid-Europa.

              Sinds enkele jaren wordt de aanwezigheid van exotische muggensoorten structureel gemonitord, waaronder ook de Amerikaanse rots-poelmug en de Gele koortsmug. Het CMV controleert sinds 2008 langs diverse snelwegen in Nederland en sinds 2009 bij bedrijven die handelen in gebruikte autobanden. Bij bedrijven die de plant lucky bamboo importeren, bestaan al langer controles (sinds 2006) en wordt de tijgermug actief bestreden in de kassen.

              De muggen worden bestreden met bestrijdingsmiddelen voor larven en volwassen muggen. De bestrijding duurt enkele maanden. Direct betrokkenen en omwonenden worden over de bestrijding geïnformeerd.

              Rijksoverheid.nl
              ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
              Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

              ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

              Comment


              • #44
               Amerikaanse rots-poelmug gevonden in Weert

               Deze muggensoort (Aedes atropalpus) kan virussen overbrengen naar mensen, in de VS bijvoorbeeld het La Crosse virus (encephalitis / hersenvliesontsteking).

               Daarom probeert de VWA te voorkomen dat deze muggensoort zich vestigt in Nederland.

               Bestrijding Amerikaanse rots-poelmug in Weert


               Nieuwsbericht | 02-08-2011

               De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft tijdens een reguliere controle eind juli enkele Amerikaanse rots-poelmuggen aangetroffen bij een importeur van gebruikte banden.


               Amerikaanse rots-poelmug

               Daarom start de nVWA in samenwerking met het Kenniscentrum Dierplagen, met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Weert (Limburg). Twee weken geleden is bij een vergelijkbaar bedrijf in Oss de Aziatische tijgermug gevonden, vorige week is ook daar met de bestrijding begonnen. Het bestrijden van de exotische muggen is een voorzorgsmaatregel om ze geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

               In Nederland zijn nog nooit exotische muggen aangetroffen die drager zijn van ziekteverwekkende virussen of parasieten. Om te voorkomen dat de exotische muggen zich op deze locatie verder vermenigvuldigen en verspreiden, is gekozen voor actieve bestrijding. De Amerikaanse rots-poelmug komt oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika maar is inmiddels ook in delen van Europa aangetroffen.

               Sinds enkele jaren wordt de aanwezigheid van exotische muggensoorten, zoals de Aziatische tijgermug, de Amerikaanse rots-poelmug en de Gele koortsmug, structureel gemonitord. Het CMV controleert sinds 2008 langs diverse snelwegen in Nederland en sinds 2009 bij bedrijven die handelen in gebruikte banden. Bij bedrijven die de plant lucky bamboo importeren, bestaan al langer controles (sinds 2006) en wordt de Tijgermug actief bestreden in de kassen.

               De muggen worden bestreden met bestrijdingsmiddelen voor larven en volwassen muggen. De bestrijding duurt enkele maanden. Direct betrokkenen en omwonenden worden over de bestrijding geïnformeerd.

               Rijksoverheid.nl
               ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
               Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

               ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

               Comment


               • #45
                Re: Nederland - De komst van de tijgermug

                Update via Bart Knols, DE muggenexpert in Nederland; naar zijn mening neemt de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid niet om de import van tijgermuggen aan te pakken.

                HOE GEVAARLIJK IS DE TIJGERMUG?

                07 augustus 2011

                Gele koorts, knokkelkoorts, Westnijl Virus. Het is maar een kleine selectie van de ziekten die de tijgermug kan overbrengen. Tot nu toe heeft dit diertje zich niet permanent in Nederland gevestigd. Wel lift het regelmatig mee naar de havens van Rotterdam - in autobanden en op geluksbamboe-plantjes. Grijpt de overheid wel stevig genoeg in?

                Als dit een film was zou hij beginnen in Korea. Want daar ligt, op een industrieterrein, een grote stapel autobanden, glimmend in de regen. Als we verder inzoomen, zien we de plasjes water binnen in zo'n band. En vervolgens krijgen we een close up van een mug. Een zwart-wit-gestreepte tijgermug die bezig is haar eitjes te leggen.

                In het volgende shot zijn de banden weer opgedroogd. Na een lange reis komen ze aan in de haven van Rotterdam, en worden op transport gezet naar een bandenimporteur ergens in Nederland. Ook hier belanden ze op een industrieterrein – en ook hier wil het wel eens regenen. Wederom vullen de banden zich met water, en kijk: de eitjes hebben de overtocht overleefd. Daar vliegen de muggen al uit. En omdat ieder van hen besmet kan zijn met ernstige ziekten, blijft de kijker aan de buis gekluisterd.

                Geluksbamboe
                Toegegeven, een erg creatief scenario is dit niet. Volgens medisch entomoloog Bart Knols voltrekt het zich namelijk iedere dag. Sterker nog: het is niet het enige mogelijke manier om bovenstaande film te beginnen. ‘Je zou ook kunnen denken aan China, aan een kwekerij van geluksbamboe. Ieder jaar komen er zo'n 40 miljoen van die plantjes Nederland binnen – regelmatig met muggeneitjes erop. En er gaat geen jaar voorbij zonder dat de Voedsel- en Warenautoriteit bij op kweekbedrijven tijgermuggen vangen.’

                Maar als dit scenario dan zo'n realistisch is, waarom prijkt de tijgermug dan niet op alle covers en voorpagina's? ‘Tot nu toe zijn er, voor zover bekend, geen slachtoffers gevallen’, zegt Knols. ‘Dat komt doordat de tijgermug zich hier nog niet permanent heeft gevestigd. Een soort heeft altijd een zekere populatiegrootte nodig om te overleven; tot nu toe hebben alle geïmporteerde muggen niet voor voldoende nageslacht kunnen zorgen.’

                Winters
                Tot nu toe. Want Knols ziet twee ontwikkelingen die hem zorgen baren: globalisering en klimaatverandering. ‘Ieder jaar neemt de internationale handel toe, ook die in geluksbamboe en autobanden. En tegelijkertijd zie je dat de winters gemiddeld iets warmer worden. Daardoor krijg je op een zeker moment een omslag: er zijn dan net voldoende tijgermugeitjes die de winters overleven, zodat er wel een levensvatbare populatie ontstaat. En dan heb je hier dus een Aziatische mug rondvliegen die meer dan 20 ziektes kan overbrengen.'

                Het vervelende is dat het probleem dan niet meer is aan te pakken. ‘Dat zie je in de Verenigde Staten’, zegt Knols. ‘In 1999 vloog er een vliegtuig van Tel Aviv naar New York, met een paar muggen aan boord die besmet waren met het Afrikaanse Westnijlvirus. Vijf jaar later had het virus zich verspreid door vogels en kwam het voor in iedere staat van Amerika. Vooral voor ouderen is dat heel gevaarlijk, en de bestrijding ervan kost miljarden. En nogmaals: dit is maar een van de ernstige ziektes die de mug kan overbrengen.’

                Overheid
                Volgens hem deelt de overheid zijn zorgen niet – althans niet openlijk. ‘Begrijp me goed’, zegt Knols, ‘ze zijn in Den Haag van het gevaar op de hoogte. Wij vragen regelmatig gegevens op door middel van de Wet openbaarheid van bestuur, en dan blijkt dat er in interne notities wel wordt gewaarschuwd. Sterker nog: dan blijkt ook dat minister Klink de Kamer destijds heeft voorgelogen. Maar niemand lijkt er in geïnteresseerd, en dit kabinet doet er wat lacherig over. Minister Schippers heeft de beschermende wetgeving uit 2009 weer onderuit geschoffeld, en bedrijven kunnen alles weer importeren wat ze willen. Ik denk dat er eerst een paar doden moeten vallen voordat we echt worden wakker geschud. Langetermijnpreventie, dat valt in Nederland niet te realiseren.’

                Maar hij voegt eraan toe: sommige werkgevers doen wel degelijk een poging. ‘Ik ken een importeur van geluksbamboe die heel bezorgd is. Want als tijgermuggen ook in Nederland ziektes gaan overbrengen, moet hij wellicht zijn bedrijf sluiten en staan er 80 mensen op straat. Daarom heeft hij met producenten in China geregeld dat ze hun plantjes alleen nog mogen bewerken in een afgesloten ruimte. Dan kunnen muggen minder gemakkelijk eitjes leggen.’

                Maar toch komt hij meteen weer terug op de verantwoordelijkheid van de overheid. ‘Die moet zich richten op de importeurs. De inspectiediensten in de havens moeten containers veel vaker op tijgermuggen controleren. En als er ook maar één wordt aangetroffen, gaat de container dicht en een retour naar China of Korea. De kosten zijn dan voor de importeur. Dan zul je zien dat iedereen volgens de regels gaat werken.’

                arbo-online
                ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
                Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

                ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

                Comment

                Working...
                X