In Nederland is infectie met zikavirus alleen vastgesteld bij mensen die het virus in het buitenland hebben opgelopen. Het is tot nu toe bij ruim 60 reizigers vastgesteld, waarvan een klein aantal zwangere vrouwen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet geraakt, want maar een op de vijf mensen krijgt daadwerkelijk klachten na een besmetting. Verspreiding van het zikavirus binnen Nederland is onwaarschijnlijk omdat de verantwoordelijke muggen in Nederland niet voorkomen.

Advies voor zwangeren en hun partner

  • Zwangere vrouwen en vrouwen die tijdens of vlak na de reis zwanger willen worden, wordt geadviseerd om de noodzaak van de reis te bespreken met een arts en reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.
  • Meld een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens de reguliere controles bij uw verloskundige of arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door het zikavirus.
  • Het zikavirus wordt overgedragen door muggen, maar in enkele gevallen is er ook sprake van seksuele overdracht van een man met zikavirus-klachten naar zijn sekspartner. Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst ?n een zwangere vrouw hebben wordt daarom uit voorzorg geadviseerd om minstens twee maanden na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.
  • Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot minstens een maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Voor hun mannelijke partner geldt dat voor een periode van minstens twee maanden na terugkomst uit een dergelijk gebied een condoom of andere anticonceptie bij seksueel contact moet worden gebruikt. Ook dit geldt voor mannen die geen klachten hebben gehad.
Zie voor meer informatie Zikavirus en zwangerschap