Clenbuterol

SKV: clenbuterol gevonden bij vleeskalveren

woensdag 10 december 2014, 11.51 uur

Bij vleeskalveren op een bedrijf in het zuiden van het land zijn sporen van clenbuterol gevonden. Het kalverbedrijf is onder toezicht geplaatst.

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) ontdekte bij reguliere controle van urine- en haarmonsters het verboden middel bij vier kalveren.

Vervolgens is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingeschakeld. Bij een steekproef onder 31 van de 754 aanwezige kalveren vond de NVWA nog eens zeven positieve kalveren.

Uit de handel genomen
De elf positief bevonden kalveren zijn uit de handel genomen. Alle dieren in de betreffende stallen worden nu onderzocht.

In twee stallen zijn geen positieve dieren gevonden, maar uit die stallen zijn kortgeleden wel zeven dieren afgevoerd voor de slacht. Het vlees van deze dieren is geblokkeerd.


Nieuwe Oogst