Announcement

Collapse
No announcement yet.

Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen - Presentaties

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen - Presentaties

  Schmallenbergvirus

  In december 2011 is een nieuwe dierziekte gevonden bij schapen en koeien in Nederland: het Schmallenbergvirus. Door de ziekte ontstaan aangeboren afwijkingen. Als er misvormde lammeren of kalveren worden geboren, hebben veehouders een meldplicht. De Rijksoverheid wil op deze manier de verspreiding van het virus in kaart brengen.

  Risico voor de volksgezondheid
  Volgens de eerste gegevens is de kans op infectie bij mensen zeer onwaarschijnlijk, maar niet helemaal uit te sluiten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt aan om de gebruikelijke hygi?nemaatregelen te nemen bij contact met dieren. Bijvoorbeeld handen wassen na het aaien. Uit voorzorg wordt mensen die direct contact hebben gehad met dieren met een afwijking, geadviseerd om bij ongewone gezondheidsklachten contact op te nemen met de GGD.

  Het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn betrokken bij het vervolgonderzoek naar het virus. Dit is de normale procedure bij nieuwe (virus)infecties.

  Kenmerken virus
  Het Schmallenbergvirus is aangetroffen bij schapenlammeren en volwassen runderen. De ziekte is nieuw en het is onbekend waar deze vandaan komt. Wel blijkt uit de eerste onderzoeken dat het virus lijkt op het Akabanevirus, een bekende ziekteverwekker bij herkauwers in Azi? en Australi?. Het Schmallenbergvirus wordt waarschijnlijk doorgegeven door knutten (een soort insecten).

  Misvormde lammeren
  Bij schapen kenmerkt het virus zich door aangeboren afwijkingen bij lammeren. De dieren hebben bijvoorbeeld een scheve nek, een waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde schapenlammeren worden doodgeboren. Levendgeboren dieren zijn niet levensvatbaar. De ooien vertonen geen ziekteverschijnselen.

  Zieke koeien en minder melkproductie
  Besmette runderen hebben diarree en koorts. Ook geven de dieren minder melk. In augustus en september 2011 zijn deze symptomen gemeld bij koeien op ruim 80 rundveebedrijven in Nederland. Aangenomen wordt dat het Schmallenbergvirus hiervan de oorzaak was. Die dieren zijn weer hersteld. Op dit moment worden geen problemen gemeld bij koeien in Nederland.

  Meldplicht geboorte misvormde dieren
  De Rijksoverheid en de Gezondheidsdienst voor Dieren raden aan om extra te letten op misvormingen bij pasgeboren kalveren en lammeren. Vooral bij moeilijke geboorten.

  Als de dieren misvormd worden geboren, zijn veehouders verplicht om dit te melden bij de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dit kan ook via telefoonnummer 0800-0488. De meldplicht geldt ook voor dierenartsen en werknemers van onderzoeksinstellingen.

  Met de informatie wil het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een goed beeld krijgen van de omvang en de (geografische) verspreiding van het Schmallenbergvirus. Ook zijn de gegevens belangrijk voor verder onderzoek naar de ziekte.

  Verspreiding van de ziekte
  Staatsecretaris Bleker (EL&I) noemt het zeer waarschijnlijk dat het aantal schapenlammeren met misvormingen toeneemt, omdat de lammerperiode nog maar net is begonnen. Ook sluit hij niet uit dat er binnenkort kalveren en geitenlammeren worden geboren met deze afwijkingen.

  Bedrijven niet ruimen of sluiten
  De geboorte van misvormde dieren komt door een besmetting die een paar maanden geleden al heeft plaatsgevonden. Het virus wordt waarschijnlijk doorgegeven door insecten (knutten). In de winter zijn deze insecten niet meer actief en is de kans op een verdere verspreiding minimaal. Daarom is er nu geen aanleiding om besmette dieren te ruimen of bedrijven te sluiten. Het virus is niet (Europees) aangifte- of bestrijdingsplichtig. Wel wordt onderzocht of het virus ook op andere manieren wordt doorgegeven.

  Vervolgonderzoek
  Omdat het virus grote gevolgen kan hebben voor bedrijven en de sector, heeft de overheid budget vrijgemaakt voor verder onderzoek naar dit virus. Met het onderzoek hoopt de overheid:

  - snel toepasbare testen te ontwikkelen om het virus vast te stellen;

  - meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus;

  - het virus te typeren;

  - een vaccin te ontwikkelen.

  Bron: Rijksoverheid
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

 • #2
  Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen over het Schmallenbergvirus

  Wat is er bekend over het Schmallenbergvirus?
  Tot op heden is het virus niet in zijn geheel ge?soleerd. Op basis van de fragmenten die nu bekend zijn lijkt het virus (voor 70%) op Akabanevirus, waarvan in diverse werelddelen uitbraken beschreven zijn.

  Is dit een nieuw virus?
  Een identiek virus is nooit eerder aangetoond.

  Bij welke diersoorten komt dit voor?
  Tot op heden is het Schmallenbergvirus gevonden in monstermateriaal van zieke volwassen runderen en van misvormd geboren schapenlammeren.

  Waar komt het Akabanevirus/Schmallenbergvirus eigenlijk vandaan en hoe komt het dan in Nederland?
  Het is onbekend waar het Schmallenbergvirus vandaan komt. Dit virus was tot nu toe onbekend in de EU. Akabanevirus is een bekende ziekteverwekker bij herkauwers in Azi? en Australi?.

  Zijn er testen om dit virus op te sporen?
  Er is een PCR-test ontwikkeld voor het Schmallenbergvirus.

  Spelen insecten een rol?
  Dat is mogelijk. Van het Akabanevirus is bekend dat insecten (knutten) het virus overdragen. In hoeverre het Schmallenbergvirus daarin overeenkomst vertoont is nog niet zeker. Het is wel zeer aannemelijk.

  Welke symptomen hebben de ooien en lammeren?
  De lammeren vertonen ernstige neuromusculaire afwijkingen zoals arthrogrypose (kromme poten), ankylose (vastzittende gewrichten, scoliose en kyfose (kromme ruggen), torticollis (gedraaide nekken), verkorte bovenkaken en afwijkingen aan de hersenen. De geboorte van deze misvormde lammeren gaat soms moeizaam. De ooien zelf vertonen geen ziekteverschijnselen.

  Welke symptomen hebben koeien?
  De verschijnselen die we in augustus/september bij de koeien zagen waren diarree, melkproductiedaling en soms koorts.

  Gaat het alleen om lammeren en kalveren of ook om koeien, paarden, geiten, kippen en varkens?
  Op dit moment worden in Nederland problemen gemeld over lammeren met neuromusculaire (spier-zenuw) afwijkingen. Bij koeien worden op dit moment geen problemen gemeld. Bij de twee misvormde kalveren die bij de GD zijn gemeld, is geen Schmallenbergvirus aangetroffen. Over andere diersoorten zijn geen meldingen bekend.

  Waar moeten veehouders op letten?
  Op problemen zoals die tot nu toe zijn gezien: diarree, productiedaling en zieke koeien, en op misvormingen bij pasgeboren kalveren en lammeren. Bij moeilijke geboorten is het goed extra alert te zijn op eventuele misvormingen.

  Wat moeten veehouders doen als lammeren en kalveren misvormd geboren worden?
  Ze kunnen dan het beste hun dierenarts bellen. De dierenarts kan helpen bij verlossingen, ervoor zorgen dat de GD Veekijker wordt ge?nformeerd en niet levensvatbare dieren euthanaseren.

  Woensdag 21 december 2011

  Bron: Gezondheidsdienst voor Dieren
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

  Comment


  • #3
   Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen

   Dossier Schmallenbergvirus

   AgriHolland - 16 01 2012   Introductie

   Sinds 1 december 2011 wordt in Nederland een nieuwe dierziekte aangetroffen bij misvormd geboren schapenlammeren. Zij hebben afwijkingen zoals een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren. Levend geboren dieren zijn niet levensvatbaar. De verschijnselen worden in verband gebracht met een besmetting van het moederdier met een virus die tijdens de dracht heeft plaatsgevonden. Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november bij runderen voor het eerst werd gevonden door het Duitse Friedrich Loeffler Institut. Het Schmallenbergvirus kan ziekte veroorzaken bij zowel kalveren, geiten- als schapenlammeren. Hetzelfde virus is ook de oorzaak van de 'koeiendiarree' die in de zomer van 2011 werd waargenomen bij rundvee in Nederland en Duitsland.

   In augustus en september 2011 heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) diverse meldingen gehad over runderen met diarree en een sterke daling van de melkgift. Sinds december 2011 zijn er meldingen over misvormd geboren schapenlammeren. Zowel in bloed van een aantal zieke runderen als in hersenen van twee lammeren is door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) het Schmallenbergvirus aangetoond. Het is zeer aannemelijk dat zowel de misvormd geboren schapenlammeren als de diarreeproblemen en productiedaling bij melkvee door dit virus zijn veroorzaakt.

   Het Schmallenbergvirus wordt waarschijnlijk via knutten van dier op dier overgedragen. Omdat deze kleine insecten in de winter niet actief zijn, worden de komende maanden geen nieuwe infecties verwacht. Gezien het feit dat 2011 een bijzonder mooie nazomer kende met zelfs in november nog relatief hoge temperaturen, mag worden aangenomen dat besmetting van drachtige dieren tot minimaal half november heeft kunnen plaatsvinden. Daarom moet er rekening mee gehouden worden dat er in de eerste maanden van 2012 nog meer misvormde lammeren en mogelijk ook afwijkende kalveren geboren zullen worden. Het feit dat de bedrijven waar sporen van het virus in doodgeboren lammeren zijn gevonden, over grote delen van Nederland verspreid liggen, doet vermoeden dat er op veel bedrijven infecties zijn geweest die nog niet naar buiten zijn gekomen.

   Het Schmallenbergvirus behoort tot een groep van virussen waarvan sommige ook infecties kunnen veroorzaken bij mensen. Echter, op basis van de huidige beschikbare gegevens wordt de kans op infectie van mensen door het Schmallenbergvirus als buitengewoon gering ingeschat. Voor zover bekend wordt de infectie niet via voedsel overgebracht en is het voedselveiligheidsrisico dus verwaarloosbaar. Bovendien kan op basis van vergelijkbare virussen verondersteld worden dat het virus snel onschadelijk wordt buiten de gastheer en gevoelig is voor hittebehandeling.
   Het virus en de overdracht

   Het Schmallenbergvirus is een virus dat nog niet eerder werd aangetoond. Op basis van de eerste analyse wordt het Schmallenbergvirus ingedeeld bij de Simbu-serogroep. Het virus vertoont gelijkenis met de groep Orthobunyavirussen. De gevonden sequentie van het Schmallenbergvirus is het meest gerelateerd aan virussequenties van het Shamonda-, Aino-, en Akabane-virus, maar is er niet gelijk aan. Van deze virussen is bekend dat zij ziekte kunnen veroorzaken bij runderen. Historisch gezien zijn deze virussen beschreven bij landbouwhuisdieren in Australi?, Zuidoost-Azi?, Oost-Azi?, het Midden-Oosten en Afrika. Verder onderzoek aan de virusisolaten is nodig om definitieve conclusies te trekken over de virussoort. Voorlopig wordt het virus Schmallenbergvirus genoemd naar het dorp in Duitsland waar het virus voor het eerst ge?soleerd is bij runderen.

   Runderen, geiten, en wilde herkauwers kunnen met het virus worden besmet. Zij spelen ook een rol bij de verspreiding en het in stand houden van de infectie in een gebied. De herkauwers besmetten elkaar vrijwel nooit rechtstreeks, maar de ziekte wordt overgebracht door knutten en muggen.

   Knutten zijn niet meer dan 1 milimeter groot. Onder de microscoop is te zien dat de knut een langwerpig bruin lichaam heeft met doorschijnende vleugels. Het insect steekt niet, maar bijt. In Europa komer zeker 700 soorten knutten voor en in Nederland ongeveer 100. De vervelendste zijn de knutten van het geslacht culicoides, daarvan komen in Nederland 24 soorten voor.

   Het zijn de vrouwtjesinsecten die bijten. Dat doen ze om bloed te vergaren dat dient voor de rijping van hun eieren. Het insect legt om de 4 dagen eieren. Dat gebeurt met name in een vochtige, warme, mestrijke omgeving. Na 4 dagen komen de larven uit het ei, en die voeden zich met micro-organismen. Een larve kan 7 maanden voortleven en dus ook een winterperiode overleven. Het is echter niet waarschijnlijk dat de knut een virus overbrengt op de larve. Dat betekent dat de insecten die in het voorjaar uitvliegen in principe vrij zijn van het virus. Het insect zelf niet bestand tegen nachtvorst.

   Een knut raakt besmet door het bloed op te zuigen van een besmet dier. In de knut kan een virus zich vermenigvuldigen, maar daarvoor moet de temperatuur wel hoger zijn dan 15 graden. Kuntten spelen ook een rol bij de overdracht van de ziekte blauwtong. Vooral lokale knuttensoorten (Culicoides obsoletus, C. dewulfi en C. chiopterus) bleken verantwoordelijk voor de overdracht van het blauwtongvirus in Nederland.

   De volgende knuttensoorten zijn beschreven als vectoren van het Akabanevirus: C. brevitarsis in Australi?, C. oxystoma in Japan, C. imicola en C. milnei in Zimbabwe, C. imicola in Oman, en een gemixte pool voornamelijk bestaande uit C. imicola in Zuid Afrika. Akabane virus is ook ge?soleerd in Japan en Kenia in muggen. Het Oropouche virus is gevonden in C. paraensis en muggen. Deze culicoidessoorten komen niet voor in Nederland en Duitsland. Vanwege de ervaring met de blauwtongepidemie is echter niet uit te sluiten dat de lokale knuttensoorten in Nederland en Duitsland als vector voor het Schmallenbergvirus kunnen optreden.
   De ziekteverschijnselen

   Bij runderen veroorzaakt het Schmallenbergvirus gedurende enkele dagen tot 41?C koorts en een waterdunne diarree. De dieren zijn verzwakt en de melkproductie loopt soms tot wel 50% terug. De dieren herstellen herstellen na een kleine week spontaan, maar bij oudmelkte dieren die ziek zijn geweest komt de productie niet weer op het oude niveau. In september 2011 werden op circa 80 Nederlandse bedrijven van dit soort verschijnselen gemeld. De koeien bleven meestal goed vreten en er werd op deze bedrijven geen sterfte gemeld. Wel waren er enkele meldingen van een abortus en te vroege geboorten.

   Vanaf december 2011 nam het aantal meldingen van dood en misvormd geboren kalveren op melkveebedrijven toe. Deze meldingen kwamen ook van bedrijven waar geen diarree of hoge koorts bij koeien is gezien. In Duitsland kon in enkele dood en misvormd geboren kalveren het Schmallenbergvirus worden aangetoond. In Nederland is dat tot dusver niet gelukt. Veterinair deskundigen verwacht wel dat de oorzaak in een besmetting met dit virus gezocht moet worden.

   Bij schapen en geiten is een infectie met het Schmallenbergvirus alleen tot uiting gekomen in dode en misvorde lammeren die worden geboren. De ooien en melkgeiten zelf vertonen geen ziekteverschijnselen. Vanaf half december 2011 worden beduidend meer dan normaal misvormde lammeren geboren. Hierbij bleek het ook mogelijk om in misvormde vruchten het virus aan te tonen. De lammeren vertonen ernstige neuromusculaire afwijkingen zoals kromme poten, vastzittende gewrichten, kromme ruggen, gedraaide nekken, verkorte bovenkaken en afwijkingen aan de hersenen. De geboorte van deze misvormde lammeren gaat soms moeizaam.
   Het aantonen van het virus

   Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad beschikt over de RT-PCR die is ontwikkeld door het Duitse Friedrich Loeffler Institut en gebruikt voor de diagnostiek bij runderen en de misvormde lammeren. Er zijn nog geen testen beschikbaar om afweerstoffen tegen dit nieuwe virus aan te tonen. Daarom is het niet mogelijk om op korte termijn een retrospectief onderzoek te doen om bijvoorbeeld te kijken of deze nieuwe ziekte al eerder aanwezig geweest is in Nederland.

   De Gezondheidsdienst voor Dieren en het CVI zullen de komende tijd nauw samenwerken om de diagnostiek verder te ontwikkelen, epidemiologisch onderzoek te starten en te kijken naar mogelijke vaccinontwikkeling. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Duitse Friedrich Loeffler Institut.

   Het aantonen van het virus lukt alleen bij dieren die ziek zijn en waar het virus in het bloed zit. Deze fase is kort. Tot dusver heeft het CVI alleen restanten van het virus kunnen aantonen bij misvormd geboren vruchten. Deze vruchten zijn al eerder besmet en daarin de virusdelen mogelijk zijn achtergebleven.
   De bestrijding

   Een echte behandeling voor een infectie met het Schmallenbergvirus bestaat niet. Er is geen medicijn of een virusremmend middel voor herkauwers beschikbaar. Het is vaak wel mogelijk om de gevolgen van een besmetting te be?nvloeden. De behandeling van zieke dieren moet vooral gericht zijn op het voorkomen van bijkomende bacteri?le infecties en het tijdig inroepen van de dierenarts wanneer de geboorte van een kalf of lam moeizaam verloopt.

   De maatregelen ter bestrijding van de ziekte zullen er vooral op gericht moeten zijn om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk herkauwers drager van het virus zijn en op het voorkomen van de verspreiding van het virus via insecten. Het betreft onder meer het gebruik van insectenwerende middelen op gevoelige dieren, het opstallen van dieren in perioden dat de knutten actief zijn en het vermijden van vochtige weilanden.
   Vaccinatie

   Er is nog geen vaccinatie tegen een infectie door het Schmallenbergvirus mogelijk. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) doet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek naar de mogelijkheid om een vaccin te ontwikkelen. De ontwikkeling van een vaccin vraagt veel tijd en de verwachting is dat er op zijn vroegst in 2013 een entstof beschikbaar kan zijn.

   Het CVI denkt dat het wel mogelijk is om sneller toepasbare testen te ontwikkelen om antistoffen van het virus vast te kunnen stellen. Hiermee wordt het mogelijk veel meer inzicht te krijgen in de mate waarin het virus zich in Nederland heeft verspreid.
   Overheidsmaatregelen

   Het Schmallenbergvirus is een virus dat nieuw is voor Nederland en de Europese Unie. Dat betekent dat er nauwelijks wetgeving bestaat over de manier waarop veehouders en dierenartsen moeten handelen die met een infectie worden geconfronteerd. De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 20 december 2011 een meldplicht ingesteld voor houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren. Dat is gedaan om een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het Schmallenbergvirus in Nederland. Dierhouders kunnen hun melding doen via het telefoonnummer (045) 546 62 30 of via de website van de NVWA. De meldplicht geldt ook voor dierenartsen en voor personen die in het kader van werkzaamheden die in een onderzoeksinstelling worden verricht de genoemde ziekteverschijnselen aantreffen.

   Vergelijkbare maatregelen als in Nederland gelden ook in Duitsland, Belgi? en Frankrijk. De Nederlandse regering zou ook graag zien dat er op het niveau van de Europese Unie een meldplicht zou komen, maar deze is er nog niet.
   Hobbydieren

   De meldplicht die de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 20 december 2011 heeft ingesteld voor houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren geldt ook voor mensen die voor de hobby runderen, schapen of geiten houden.
   De schade

   Melkveehouders die op hun bedrijf te maken kregen met diarree en hoge koorts bij koeien als gevolg van een infectie met het Schmallenbergvirus ondervonden schade door de sterke daling in de melkproductie, die niet bij alle koeien op het een bedrijf volledig herstelde. Ook de geboorte van dode en misvormde, niet levensvatbare kalveren is een schadepost voor het bedrijf. Het extra inschakelen van de dierenarts betekent ook een kostenpost.

   Met name de melkveehouderijsector en veehandelaren zouden ook veel indirecte schade kunnen lijden. Nederland exporteert jaarlijks voor miljoenen euro's aan levende runderen, embryo's en sperma. Als landen in verband met het virus hun grenzen sluiten of wanneer buitenlandse afnemers terughoudend worden met de aankoop van Nederlands vee kan dat een behoorlijke schadepost betekenen. Tot dusver zijn er nog geen signalen dat de vondst van het Schmallenbergvirus zijn weerslag op de export van vee heeft.

   In de schapen- en geitenhouderij vormen de dood en niet levensvatbaar geboren lammeren de voornaamste kostenpost. Ook zal er op de bedrijven waarschijnlijk vaker een beroep op de dierenarts worden gedaan.


   Koeien, schapen en geiten in Nederland

   In Nederland werden in 2010 bijna 1,48 miljoen melkkoeien gehouden op circa 19.800 bedrijven. Wanneer ook het jongvee, vleesvee en de hobbydieren worden meegeteld werden er dat jaar in totaal bijna 4 miljoen runderen gehouden, verdeeld over bijna 33.000 bedrijven.

   In 2010 waren er 551 professionele bedrijven met melkgeiten. Samen hielden deze bedrijven bijna 222.000 melkgevende dieren. In totaal waren er dat jaar ruim 3700 bedrijven met geiten en de totale geitenstapel omvatte 353.000 dieren.

   Het aantal schapen dat in Nederland gehouden werd bedroeg in 2010 circa 1,13 miljoen. Er waren dat jaar bijna 12.900 bedrijven die schapen hielden.


   Links

   Informatie over het Schmallenbergvirus - Ministerie van EL&I
   Dossier Schmallenbergvirus - Centraal Veterinair Instituut Lelystad
   Dossier Schmallenbergvirus - RIVM
   Dossier Schmallenbergvirus - Gezondheidsdienst voor Dieren
   Dossier Schmallenbergvirus - NVWA
   ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
   Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

   ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

   Comment


   • #4
    Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen

    Rijksoverheid.nl


    Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus

    versie 26 januari 2012

    Is er mogelijk gevaar voor omwonenden/mensen?
    Op basis van de beschikbare informatie concluderen experts van het RIVM dat overdracht
    van het virus op mensen niet uitgesloten kan worden maar zeer onwaarschijnlijk is. Het
    virus waar het Schmallenbergvirus op lijkt, (het Akabanevirus), wordt niet van dieren naar
    mensen overgedragen.

    Het RIVM, het CVI en de GD houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Bij contact
    met dieren worden de gebruikelijke hygiënemaatregelen aangeraden.
    Zie ook het nieuwsbericht ‘Risico Schmallenbergvirus voor mensen lijkt klein

    Komt het virus ook in de melk of het vlees terecht?
    Er zijn geen aanwijzingen dat het virus in de melk of het vlees terecht komt.

    Wat moeten veehouders doen als lammeren en kalveren misvormd geboren worden?
    Veehouders kunnen dan het beste hun dierenarts bellen. De dierenarts kan helpen bij
    verlossingen, kan niet-levensvatbare dieren euthanaseren en kan ervoor zorgen dat de GD
    Veekijker wordt geïnformeerd. Er geldt een meldplicht voor houders van dieren die
    misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren baren. Deze meldplicht is ingesteld om
    een goed beeld te krijgen van de ernst, aard en geografische verspreiding van het
    Schmallenbergvirus. Dierhouders kunnen hun melding doen bij de NVWA via
    telefoonnummer (045) 546 62 30of via de website van de NVWA. De meldplicht geldt voor
    alle dierhouders en ook voor dierenartsen en voor personen die werkzaam zijn in
    onderzoeksinstellingen.

    Moet ik mijn dieren binnen houden?
    Nee, het is niet verplicht dieren binnen te houden. Het Schmallenbergvirus wordt
    waarschijnlijk verspreid door knutten (een soort kleine insecten) Deze zijn niet actief in de
    winter. Bovendien staan de meeste dieren nu al binnen.

    Moeten veehouders extra maatregelen nemen?
    Bij direct contact met dieren is het verstandig de gebruikelijke hygiënemaatregelen te
    nemen. Bij problemen zoals diarree, zieke koeien of misvormingen bij kalveren of lammeren
    kunnen veehouders het beste contact opnemen met de eigen dierenarts. Er geldt een
    meldplicht voor houders van dieren die misvormde schapen- of geitenlammeren of kalveren
    baren.

    Gaan er bedrijven op slot?
    Nee, bedrijven met dieren met het Schmallenbergvirus worden niet op slot gezet. Het virus
    is niet Europees aangifte- of bestrijdingsplichtig. Daarnaast is op slot zetten bedoeld om de
    verspreiding tegen te gaan. Op dit moment vindt er geen verspreiding plaats en heeft de
    infectie al een paar maanden geleden plaats gevonden.

    Wordt mijn bedrijf geruimd als ik het virus op mijn bedrijf heb?
    Nee. Het ruimen van besmette dieren heeft meestal het doel verspreiding van een ziekte tot
    stilstand te brengen. De infectie van de dieren heeft al een paar maanden geleden plaats
    gevonden en er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich nu verspreidt. Daarnaast is het
    Schmallenbergvirus op dit moment niet Europees aangifte- of bestrijdingsplichtig.

    Is er een vaccin of medicijn?
    Nee, op dit moment is er geen vaccin of medicijn. Er wordt op dit moment wel maximaal
    ingezet op de ontwikkeling van een vaccin. Hierbij werken onderzoeksinstituten en de
    farmaceutische industrie samen, zowel in Nederland als in Duitsland. Toch is het mogelijk
    dat er voorafgaand aan de nieuwe periode waarin knutten volgend jaar actief zijn nog geen
    vaccin beschikbaar is.

    Ik werk met dieren, kan ik uit voorzorg maatregelen nemen?
    Hoewel er nu geen aanwijzingen zijn dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken
    adviseert het RIVM werknemers om de gebruikelijke hygiënemaatregelen rondom het
    aflammeren en het afvoeren van kadavers strikt te hanteren. Daarnaast wordt zwangere
    werknemers afgeraden om op besmette bedrijven werkzaamheden te verrichten.

    Ik heb contact gehad met besmette dieren en heb klachten, wat moet ik doen?
    Er zijn nu geen aanwijzingen dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken. Uit voorzorg
    wordt aan veehouders, dierenartsen en andere personen die direct contact hebben gehad
    met afwijkende dieren wel gevraagd om bij ongewone gezondheidsklachten contact op te
    nemen met de GGD. En zoals altijd geldt de aanbeveling om bij direct contact met dieren de
    gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen.

    Het Schmallenbergvirus wordt op steeds meer bedrijven aangetroffen. Betekent dit
    dat het virus zich snel verspreidt?

    Het Schmallenbergvirus wordt waarschijnlijk verspreid door knutten (een soort muggen).
    Deze knutten zijn in de winter niet actief. Het Schmallenbergvirus wordt dus tijdens de
    winter (waarschijnlijk) niet verspreid. De dieren die nu misvormde lammeren of kalveren
    baren zijn waarschijnlijk al in de zomer van 2011 besmet met het Schmallenbergvirus.
    Er wordt op een bedrijf onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus
    na een melding van een misvormd geboren dier. Aangezien veehouders, dierenartsen
    en personen die werkzaam zijn bij onderzoeksinstellingen verplicht zijn om misvormd
    geboren dieren te melden, stijgt het aantal bedrijven waar onderzoek naar misvormd
    geboren dieren wordt gedaan. Hierdoor stijgt ook het aantal bedrijven waar het
    Schmallenbergvirus wordt aangetroffen.

    Wat is het verschil tussen de PCR-test waarmee het Schmallenbergvirus na een
    melding van misgeboorten kan worden aangetroffen en de bloedtest die ontwikkeld
    wordt?

    De PCR-test werkt op het erfelijk materiaal van het virus en een bloedtest is doorgaans
    gericht op het aantonen van afweerstoffen tegen het virus. Met zo’n bloedtest zal
    vastgesteld kunnen worden of een dier in contact is geweest met het virus.

    Zal de introductie van de bloedtest ook leiden tot meer positieve bedrijven?
    Een bloedtest waarmee antistoffen tegen het virus worden aangetoond zal vrijwel zeker
    leiden tot meer positieve bedrijven. Afweerstoffen blijven tot lange tijd na infectie aanwezig
    in het lichaam terwijl het virus bij een dier snel uit het lichaam wordt verwijderd. Bij
    ongeboren lammeren en kalveren kan het virus zich langer handhaven in het lichaam.

    Op welke wijze wordt er getest op het Schmallenbergvirus?
    De enige test die op dit moment beschikbaar is, is een zogenoemde PCR-test waarmee het
    Schmallenbergvirus aangetoond kan worden. Het virus kan met deze test echter alleen
    aangetoond worden bij zieke dieren die het Schmallenbergvirus in het bloed hebben. De
    periode dat dieren het Schmallenbergvirus in het bloed hebben duurt normaal niet langer
    dan circa een week.
    Het Schmallenbergvirus is waarschijnlijk een vector-overdraagbare ziekte waarbij de
    vectoren die de ziekte overbrengen (knutten en muggen) nu niet actief zijn. Daarom zijn er
    naar verwachting nu geen zieke dieren met het virus in hun bloed. Het insturen van
    bloedmonsters van bedrijven heeft daarom op dit moment geen zin.
    De verwachting is dat er wel restanten van het virus aangetoond kunnen worden bij
    ongeboren vruchten. Deze dieren zijn al eerder besmet en daarbij zijn mogelijk virusdeeltjes
    achtergebleven. Daarom worden misvormd geboren dieren op een bedrijf getest op de
    aanwezigheid van het Schmallenbergvirus. Het is mogelijk dat het virus dan al verdwenen is
    en bij deze test niet wordt aangetroffen omdat de infectie al eerder in de dracht heeft
    plaatsgevonden.
    Om te kunnen onderzoeken of (ouder) dieren op het bedrijf eerder geïnfecteerd zijn
    geweest met het Schmallenbergvirus wordt nu een test ontwikkeld waarmee antistoffen
    tegen het Schmallenbergvirus in het bloed kunnen worden aangetoond. Als deze test er is
    kan het aantal positieve bedrijven verder oplopen.

    Is het Schmallenbergvirus hetzelfde als blauwtong (bluetongue)
    Nee, het blauwtongvirus en het Schmallenbergvirus zijn twee verschillende virussen uit
    twee verschillende virusgroepen. Wel is het zo dat blauwtong verspreid wordt door knutten,
    dit is bij het Schmallenbergvirus vermoedelijk ook zo. Verder lijken sommige
    ziekteverschijnselen veroorzaakt door blauwtong en het Schmallenbergvirus enigszins op
    elkaar.

    Is er een overeenkomst met Q-koorts?
    Nee, er is geen overeenkomst met de Q-koorts. De ziekte die veroorzaakt wordt door het
    Schmallenbergvirus vertoont grote verschillen met Q-koorts. Beide ziekten komen voor bij
    schapen, maar Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie en nu betreft het een virus.
    Daarnaast is er nu geen enkele aanwijzing dat het Schmallenbergvirus voor mensen
    ziekmakend kan zijn. (Q-koorts is een ziekte die wel van dieren op mensen kan overgaan.)
    Naar verwachting is de besmettingsroute bij het Schmallenbergvirus ook anders dan bij Qkoorts.

    Wat doet de overheid tegen het Schmallenbergvirus?
    Het virus is niet (Europees) aangifte- of bestrijdingsplichtig. Maar omdat het virus in potentie
    grote gevolgen kan hebben voor bedrijven en de sector volgt de overheid de ontwikkelingen
    nauwlettend. Daarnaast heeft de overheid budget vrijgemaakt voor nader onderzoek naar
    dit virus Met het onderzoek hoopt de overheid:
    · snel toepasbare testen te ontwikkelen om het virus vast te stellen;
    · meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus;
    · het virus te typeren;
    · een vaccin te ontwikkelen.
    Er is op dit moment geen aanleiding om ingrijpende maatregelen zoals het ruimen van
    verdachte of zieke dieren te overwegen.

    Werken Nederland en Duitsland samen bij de bestrijding van het
    Schmallenbergvirus?

    Ja. Er vindt al sinds augustus nauw overleg plaats met Duitsland, er is dagelijks contact.
    Het Duitse Friedrich Löffler Institut (FLI) heeft een PCR-test voor het Schmallenbergvirus
    ontwikkeld en deze beschikbaar gesteld aan het Nederlandse Centraal Veterinair Instituut
    (CVI). Daarnaast werken onderzoeksinstituten en de farmaceutische industrie in Duitsland
    en Nederland samen bij de ontwikkeling van een vaccin.

    Rijksoverheid.nl
    ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
    Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

    ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

    Comment


    • #5
     Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen

     Presentaties van de Gezondheidsdienst voor Dieren over het Schmallenberg-virus

     Samenvatting van de presentatie die tijdens de informatiebijeenkomsten voor veehouders is gegeven over het Schmallenbergvirus bij runderen

     Schmallenbergvirus bij rundvee     Samenvatting van de presentatie die tijdens de informatiebijeenkomsten voor veehouders is gegeven over het Schmallenbergvirus bij schapen

     Schmallenbergvirus-infectie bij kleine herkauwers


     .
     ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
     Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

     ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

     Comment


     • #6
      Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen - Presentaties

      Presentaties dd 8/9 maart 2012, gehouden bij het Europees Veterinair overleg (SCFCAH)


      Schmallenberg virus in Belgium

      Schmallenberg virus in Germany

      Schmallenberg virus in Italy

      Schmallenberg virus in Luxembourg

      Schmallenberg virus in the Netherlands
      ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
      Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

      ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

      Comment


      • #7
       Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen - Presentaties

       Nieuwe recente presentaties van Europees Seminar, 2 april 2012

       Scientific Seminar on Management of Schmallenberg Virus, Brussels, 2 April 2012

       A summary of all the presentations is provided here with the kind consent of the speakers.

       Epidemiology of the Schmallenberg virus
       Ana Afonso (EFSA)

       The Virus in Ruminants
       Franz Conraths (DE-FLI)

       Transmission of the Virus
       Stephan Zientara (FR- ANSESS)

       Prevalence Studies in Animals
       Armin Elbers (NL-CVI)

       The Impact of the Infection: Country Indicators
       (no link available)
       Yves Van Der Stede (BE-CODA-CERVA)

       Schmallenberg Virus, an Animal Virus? First and second presentation.
       Marion Koopmans (NL-RIVM) and Katrin Leitmeyer (ECDC)

       OIE Technical Fact Sheet

       Elisabeth Erlacher-Vindel (OIE)


       Akabane and Other Simbu Viruses: Epidemiology, Pathogenesis and Impact
       Peter Kirkland (Australia)

       The Australian Risk Management Approach for Akabane
       Peter Kirkland (Australia)

       Diagnostic Tools. What is available?
       Falko Steinbach (UK-AHVLA)

       Scientific Studies in the EU
       Francesco Berlingieri (DG SANCO)

       Risk Management and Control Strategy in the EU
       Francisco Reviriego Gordejo (DG SANCO)

       ec.europa.eu
       ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
       Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

       ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

       Comment


       • #8
        Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

        Presentatie dd 7/8 mei van EFSA:


        Epidemiology of the "Schmallenberg? virus

        Stand van zaken - kaartjes - grafieken

        .
        ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
        Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

        ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

        Comment


        • #9
         Re: Schmallenbergvirus - Informatie - Veelgestelde vragen - Presentaties

         Update Schmallenberg virus via EFSA

         Op het reguliere Europese veterinaire overleg op 4 en 5 Juni j.l., werd o.a. de stand van zaken rondom het Schmallenberg virus besproken.

         De EFSA hield een presentatie. Enkele bijzonderheden uit deze zeer interessante presentatie:

         - In Luxemburg zijn inmiddels 17 bedrijven postief bevonden

         - In Spanje is het virus op 5 bedrijven aangetoond.

         - De vooruitzichten voor 2013 : als het virus heeft overwinterd, zal de omvang van de Schmallenbergvirus epidemie in 2013 vergelijkbaar zijn met 2012.
         Echter vooral in regio's die dit jaar niet getroffen zijn. Men denkt dan vooral aan regio's ten zuiden en ten oosten van de huidige besmette gebieden.

         Link naar EFSA presentatie

         .
         ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
         Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

         ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

         Comment

         Working...
         X