Announcement

Collapse
No announcement yet.

Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Gert van der Hoek
  replied
  Afwijkende lammeren gemeld, mogelijk Schmallenberg

  08 JAN 2021

  Drie schapenhouders hebben in dit prille lammerseizoen afwijkende lammeren gemeld bij GD Deventer. Een van hen heeft lammeren ingestuurd. Pathologisch onderzoek wijst uit dat het hier om de ziekte van Schmallenberg gaat.


  De schapenhouders, verdeeld over heel het land, vonden afwijkingen als kromme poten, draainekken en bochels in de rug. Deze afwijkingen kunnen meerdere oorzaken hebben, waaronder het Schmallenbergvirus. Dat wordt door knutten verspreid. De afwijkingen ontstaan in de vroege dracht, tussen dag 25 en dag 60. Bij een drachttijd van 147 dagen betekent dit dat de afwijkingen rond september zijn ontstaan. Toen was het weer warm en knutvriendelijk.

  Ook kalveren

  Opvallend genoeg werden in het derde kwartaal van 2020 ook veel kalveren met aangeboren afwijkingen gemeld. Van de 25 kalveren zijn twee kadavers onderzocht. Bij een daarvan bleek Schmallenberg de oorzaak, bij het andere kalf is dit virus niet aangetoond. Ook een ingestuurd bloedmonster testte negatief. Over het vierde kwartaal is vooralsnog niets bekend.

  Het Schmallenbergvirus is voor het eerst in 2011 aangetoond in Noordwest-Europa. Vanaf eind 2011 werden lammeren en kalveren met aangeboren afwijkingen geboren, dat gebeurde soms in grote aantallen per bedrijf. Door gericht onderzoek is toen veel inzicht in dit op dat moment nieuwe virus verkregen. Zo bleek het virus zich in de zomer en nazomer razendsnel, via stekende insecten, over Nederland te hebben verspreid en bleek de besmettingsgraad zowel op dier- als koppelniveau hoog te zijn.

  In het aflammerseizoen daarna nam het aantal meldingen van aangeboren afwijkingen af. Ook bij runderen, waar dit virus tot kalveren met aangeboren afwijkingen leidt, nam toen het aantal gevallen af. Dat gebeurde ook doordat de schapen en runderen na een infectie weerstand hebben opgebouwd. In de loop der jaren is de weerstand in de populatie geleidelijk afgenomen en krijgt het virus opnieuw een kans op voor problemen te zorgen.

  Voorzichtig met lammeren

  Een woordvoerder van GD Diergezondheid stelt dat GD met de berichtgeving schapenhouders wil waarschuwen om extra voorzichtig te zijn bij de geboorte en oog te hebben voor eventuele afwijkingen. 'Wie in een dergelijk geval uitgaat van een normale geboorte, kan de ooi mogelijk beschadigen.'
  Drie schapenhouders hebben in dit prille lammerseizoen afwijkende lammeren gemeld bij GD Deventer. Een van hen heeft lammeren ingestuurd. Pathologisch onderzoek wijst uit dat het hier om de ziekte van Schmallenberg gaat.<br/>

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Schmallenbergvirus gevonden in het zuidwesten van Schotland

  Onderzoek van tankmelk van Schotse melkveebedrijven heeft uitgewezen dat het Schmallenbergvirus circuleert in het zuidwesten van Schotland. Bij 10 van 50 melkveebedrijven die werden onderzocht konden in de melk antistoffen voor het virus worden aangetoond. Het onderzoek werd uitgevoerd door SAC Consulting Veterinary Services van Scotland?s Rural College en gefinancierd door de overheid.

  Volgens de onderzoekers is het risico voor een infectie van het vee in het noorden en het centrale deel van Schotland aanzienlijk kleiner. Een infectie met het Schmallenbergvirus kan leiden tot misvormd geboren kalveren en lammeren.
  Onderzoek van tankmelk van Schotse melkveebedrijven heeft uitgewezen dat het Schmallenbergvirus circuleert in het zuidwesten van Schotland. Bij 10 van 50 melkveebedrijven die werden onderzocht konden in de melk antistoffen voor het virus worden aangetoond. Het onderzoek werd uitgevoerd door SAC Consulting Veterinary Services van Scotland?s Rural College en gefinancierd door de overheid. Volgens de onderzoekers is het risico voor een infectie van het vee in het noorden en het centrale deel van Schotland aanzienlijk kleiner. Een infectie met het Schmallenbergvirus kan leiden tot misvormd geboren kalveren en lammeren.

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Schmallenbergvirus actief in Nederland


  21-10-2016: Het schmallenbergvirus is weer actief in Nederland. De Veekijker krijgt de laatste weken meer vragen over koorts en diarree bij koeien. Er worden daarnaast bloedmonsters voor zowel gepaard onderzoek op afweerstoffen als voor onderzoek op virus naar GD ingestuurd.

  Virus is tot vijf en zeven dagen na infectie aantoonbaar. Bloedonderzoek toont afweerstoffen aan vanaf acht dagen na een infectie. Met beide onderzoeken is op meerdere bedrijven virus dan wel ontwikkeling van afweerstoffen aangetoond.

  Onze zuiderburen meldden afgelopen week een verworpen kalf met de incidenteel voorkomende aangeboren afwijkingen door schmallenberg virus.

  Het virus duikt op na jaren op beperkte schaal te zijn rondgegaan. Omdat het deel van de veestapel dat de epidemie van 2011 heeft meegemaakt beschermd is, en jongere dieren er in beperkte mate mee in aanraking zijn geweest, is de verwachting dat er minder duidelijke klinische klachten optreden ten opzichte van de epidemie in 2011.

  Preventief is er weinig tegen een schmallenberg virus infectie te doen. Er is een schmallenberg virus vaccin geregistreerd, maar op dit moment niet beschikbaar voor gebruik. De knutten die het virus verspreiden zijn het actiefst in de uren rond zonsondergang. Bij bedrijven met weidegang kan het dus helpen om de dieren eerder op de dag op te stallen in ruim geventileerde stallen, maar dat beschermt de dieren niet volledig.

  Het schmallenbergvirus is weer actief in Nederland. De Veekijker krijgt de laatste weken meer vragen over koorts en diarree bij koeien. Er worden daarnaast bloedmonsters voor zowel gepaard onderzoek op afweerstoffen als voor onderzoek op virus naar GD ingestuurd.

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Schmallenbergvirus-infecties waargenomen

  Gepubliceerd op 17 november 2014 Door Central Veterinary Institute

  Recent is in Duitsland in een aantal kalveren en lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In Nederland heeft het CVI (Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR) het virus in de afgelopen maanden aangetoond bij enkele runderen.

  Dit wijst erop dat er opnieuw viruscirculatie heeft plaatsgevonden. In Nederland werd het virus voor het laatst gedetecteerd eind 2012. Onderzoeken bij vaarzen laten een toename van dieren met afweerstoffen zien. Schmallenbergvirus-infecties tijdens de dracht kunnen leiden tot de geboorte van kalveren of lammeren met afwijkingen of tot het verwerpen van de vrucht.

  Uit de resultaten van onderzoeken door de GD en CVI blijkt dat het grootste deel van de volwassen dieren antistoffen tegen het Schmallenbergvirus heeft. Steekproef-onderzoek van rundvee, uitgevoerd door GD in de winter van 2013-2014, liet zien dat rond 80% van de volwassen koeien over afweerstoffen beschikt. Deze dieren zullen bij nieuwe viruscirculatie geen afwijkende kalveren krijgen. Dat kan eventueel wel gebeuren bij vaarzen, omdat zij mogelijk nog geen infectie hadden doorgemaakt en daardoor geen afweerstoffen hebben. Ook uit jonge schapen kunnen mogelijk afwijkende lammeren worden geboren. In situaties als deze kunnen veehouders het beste contact opnemen met de dierenarts.

  Wageningen UR

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Wit-Rusland laat weer levend vee van EU toe

  20-08-2014 15:25 | ANP/RTR

  Wit-Rusland be?indigt het importverbod op levend vee vanuit de Europese Unie. Dat heeft een hooggeplaatste ambtenaar van het Wit-Russische ministerie van Landbouw woensdag gezegd. Het importverbod staat los van de boycot die Rusland onlangs heeft ingesteld als tegenmaatregel op de Europese sancties.

  In 2012 stelde Wit-Rusland het verbod in vanwege het Schmallenbergvirus dat in 2011 heerste bij onder meer Nederlandse koeien en schapen. Op basis van een brief van Wereldorganisatie voor Diergezondheid stelde Wit-Rusland vast dat dit virus geen bedreiging meer vormt.

  Het Oost-Europese land is van plan dit jaar 15 tot 40 procent meer voedsel te exporteren naar Rusland. De handel van vlees naar Rusland was in de eerste 5 maanden van dit jaar 1,35 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) waard.


  Reformatorisch Dagblad

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Volwassen runderen in Nederland langdurig beschermd door antistoffen tegen Schmallenbergvirus

  Gepubliceerd op 2 mei 2014 Door Central Veterinary Institute

  80% van de onderzochte koeien op een melkveebedrijf in Nederland blijkt 24 maanden na introductie van het Schmallenbergvirus nog steeds virusneutraliserende antistoffen te hebben.


  Kalveren geboren uit met Schmallenbergvirus (SBV) ge?nfecteerde moederdieren krijgen via colostrum antistoffen tegen SBV binnen. Binnen vier tot zes maanden na geboorte zijn deze echter verdwenen. Een en ander blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel van Wageningen UR.

  In het grootste deel van Europa raakte in de periode 2011-2013 vee besmet met het Schmallenbergvirus: meest noordelijk in Finland, Turkije in het oosten, Spanje in het zuiden en Groot-Brittanni? in westelijk Europa. Uit serologische onderzoek van bloedmonsters van een representatief deel van landbouwhuisdieren in Nederland blijkt het merendeel van het rundvee antistoffen tegen SBV te hebben.

  Bescherming tegen SBV
  Tegen SBV is een vaccin ontwikkeld, dat een goede preventie tegen infectie kan zijn. Momenteel zijn er geen indicaties dat de via natuurlijke infectie ontstane immuniteit tegen SBV niet langdurig zou zijn, maar zeker zijn de onderzoekers daar nog niet van. Een dergelijke, langdurige immuniteit werd in Nederland ook tegen blauwtong serotype 8 gezien.

  Vaccinatie

  Immuniteit opgebouwd na natuurlijke infectie kan de vorming van antistoffen blokkeren als er gevaccineerd wordt. Dat gegeven is vooral belangrijk bij vaccinatie van pasgeboren dieren. Vaccinatie is in de periode van maternale bescherming niet aan te bevelen. Kalveren blijken de via colostrum binnengekregen antistoffen vier tot zes maanden bij zich te dragen. Hoe hoger de hoeveelheid antistoffen van het moederdier des te hoger is ook de bescherming dat het jonge dier bij zich draagt.

  SBV effici?nt virus

  24 maanden na de vermoedelijke eerste introductie van SBV op het onderzochte bedrijf had 80% van de melkkoeien nog steeds virusneutraliserende antistoffen in het bloed. Het SBV blijkt zeer effici?nt om in de bijna immune kudde toch nog vatbare dieren te vinden en te kunnen besmetten. Dit betekent voor de toekomst dat jonge drachtige en onbeschermde koeien het risico lopen op een klinische SBV besmetting.


  CVI

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  RNA Schmallenbergvirus in sperma stieren

  Gepubliceerd op 10 oktober 2013 Door Central Veterinary Institute

  In sperma van met Schmallenbergvirus (SBV) besmette stieren, kunnen lage concentraties RNA van genoemd virus voorkomen, maar er werd geen levend virus aangetroffen in het sperma van deze stieren, zo blijkt uit onderzoek van het CVI. Het risico van besmetting met SBV via inseminatie van koeien en van de door de bevruchting ontstane foetus lijkt daarom erg klein, maar kan vooralsnog niet uitgesloten worden.

  Om uitscheiding SBV in sperma te onderzoeken werden door CVI in samenwerking met de Universiteit Utrecht twee stieren ge&#239;nfecteerd met een infectieus SBV-isolaat. Beide stieren vertoonden kort na infectie ziekteverschijnselen: koorts en diarree. RNA van SBV kon in sperma van beide stieren worden aangetoond. De uitscheidingspieken werden gezien in de eerste week na de infectie, waarbij aangetekend moet worden dat de gevonden concentraties steeds laag waren en dat in het sperma geen infectieus virus gevonden werd. Infectieus virus kon alleen worden ge&#239;soleerd uit bloedmonsters en niet uit sperma of geslachtsorganen. Hoewel in deze studie in sperma geen infectieus virus kon worden aangetoond in sperma, werd in een eerdere door anderen uitgevoerde studie wel infectieus SBV gevonden in SBV-RNA-positieve rietjes. Dit gebeurde door kalveren onderhuids in te spuiten met SBV-RNA positieve sperma; ook hier betrof het lage concentraties in de RT-PCR tests.

  Zelfs wanneer sperma besmet kan zijn met infectieus SBV dan zal nog steeds opgehelderd moeten worden of het infectieuze virus overgedragen kan worden naar vatbare koeien bij inseminatie. Verder onderzoek naar SBV-infectie bij inseminatie met SBV-RNA positief geteste spermarietjes zal antwoord moeten geven op deze vraag.

  Momenteel wordt geadviseerd om sperma vrij te verklaren van SBV middels een gevalideerde RNA extractie en q-RT-PCR test; deze test is niet nodig wanneer het sperma geproduceerd werd v&#243;&#243;r juni 2011 of wanneer in het bloed van de stier minimaal 28 dagen na de spermaproductie geen antilichamen tegen SBV aantoonbaar zijn.

  CVI

  Schmallenberg virus detection in bovine semen after experimental infection of bulls.


  Als het al mogelijk is dat sperma met het virus besmet kan zijn, zal er nog verder onderzocht moet worden hoe het virus dan overgedragen kan worden op vatbare koeien. Een antwoord moet komen uit inseminatie met SBV-positief geteste spermarietjes.

  Momenteel geldt het advies om sperma vrij te verklaren van SBV middels een erkende testen. Een test is niet nodig als het sperma voor juni 2011 is geproduceerd of wanneer er in het bloed van de stier minimaal 28 dagen na de spermaproductie geen antilichamen worden aangetroffen.

  De Boerderij
  .

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Schmallenbergvirus gevonden in Griekenland

  In Griekenland is voor het eerst bij koeien en geiten het Schmallenbergvirus vastgesteld. Het ging om dieren die problemen hadden met vroeggeboorten en misvormingen.

  De onderzoekers spreken van een virus dat "wijd vespreid" is in Griekenland.

  SCHMALLENBERG VIRUS - EUROPE (33): GREECE, BOVINE, CAPRINE, FIRST REPORT
  ************************************************** **********************
  A ProMED-mail post

  ProMED is the largest publicly-available surveillance system conducting global reporting of infectious diseases outbreaks. Subscribe today.


  Date: Thu 19 Sep 2013


  Detection of Schmallenberg virus (SBV) reactive antibodies in samples from ruminants in Greece
  ----------------------------------------------------------------------
  In total, 14 bovine, 20 ovine, and 7 caprine blood serum samples, collected from animals in 13 farms in Thessaly and Western Macedonia regions of Greece, were considered to have originated from animals with exposure to SBV.

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Zweden: hond besmet met het Schmallenbergvirus

  20 juni 2013

  Zweedse onderzoekers vonden antistoffen tegen het Schmallenbergvirus in een bloedmonster van een hond. Zij testten 100 monsters van 86 honden.

  Veel details zijn verder niet bekend. Zo is niet duidelijk of de hond ziek was van het virus. De bloedmonsters waren niet verzameld met het oog op een mogelijke besmetting met het Schmallenbergvirus.

  Men wil nader onderzoek doen bij honden, o.a. wil men nagaan of er sprake kan zijn van vergelijkbare symptomen bij honden als bij o.a. geiten en schapen. Bijvoorbeeld abortussen en misvormingen.


  machinetranslation

  Dog infected with Schmallenbergvirus

  STOCKHOLM Published June 18, 2013

  Researchers at SLU and SVA have found antibodies against the Schmallenberg virus in a dog.

  The virus, which causes problems in cattle and sheep, can cause abortions and malformations. Antibodies developed by the immune response to an infection, and it is the first time that they found in an animal other than ruminants.

  Scientists do not know if the dog had any symptoms during the infection.

  Previous studies have shown that Schmallenberg virus does not infect humans.

  Helsingborgs Dagblad

  machinetranslation

  2013-06-18

  Antibodies against Schmallenbergvirus found in dog

  - snip -

  In a recently published study shows a research team from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the National Veterinary Institute (SVA), a Swedish dog has developed antibodies against schmallenbergvirus. Antibodies developed by the immune system as a response to an infection. It is unclear if the dog showed no clinical symptoms or if it was merely a transient infection without symptoms. The blood samples were tested (100 samples from 86 dogs) were not collected because of suspicion of clinical disease caused by schmallenbergvirus.

  - This is something we want to investigate further, to see if schmallenbergvirus can provide such abortions and birth defects in dogs, says Jonas Wensman from SLU, who led the study.

  The results were recently published in the Journal of Clinical Microbiology.

  SLU

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Schmallenberg vaccin toegelaten in Engeland

  20 mei 2013

  Vorig jaar juni maakte geneesmiddelen fabrikant Merck bekend, dat een vaccin was ontwikkeld tegen het Schmallenberg virus.

  In Groot Brittanni&#235; is het vaccin nu toegelaten, volgens de berichten komt het "deze zomer" beschikbaar. Dat is op tijd voor de lammetjes van volgend jaar: het vaccin dient toegediend te worden v&#243;&#243;r het dekseizoen.

  Voor runderen ligt dat anders, die hebben een langere draagtijd. Bovendien proberen veel veehouders de geboorte van kalveren te spreiden door het jaar heen.

  De meeste experts gaan er van uit, dat als dieren eenmaal ge&#239;nfecteerd zijn geweest, dat bescherming geeft tegen de gevolgen van een besmetting met Schmallenberg virus (misvormingen, vroeggeboorten e.d.). Een vaccin zou toegepast kunnen worden bij dieren die geen antistoffen hebben, jonge dieren bijvoorbeeld.


  20 May 2013

  Vaccine for Schmallenberg virus 'available this summer'

  By Helen Briggs

  BBC News

  A vaccine to protect sheep and cattle from a virus spread by midges has been approved by government vets.

  The virus, which emerged in the Netherlands and Germany in 2011, can lead to sheep and cattle having stillborn or deformed offspring.

  The disease has spread to every county in England and Wales, and was recently reported in Scotland.

  Schmallenberg virus (SBV) causes fever, diarrhoea and loss of milk production in adult cattle.

  The first SBV vaccine, developed by the animal health company Merck MSD, is expected to be available to UK farmers in the summer.

  The vaccine is of most use before sheep and cattle become pregnant, as exposure to the virus during pregnancy can cause birth defects in the unborn animal.

  BBC News

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Update EFSA: overzicht van stand van zaken Schmallenbergvirus

  Het Europese Agentschap voor Voedsel Veiligheid (EFSA) heeft een mooie samenvatting gepubliceerd van de stand van zaken i.v.m. het Schmallenbergvirus.

  Enkele punten:

  - Het Schmallenbergvirus is in de meeste Europese landen gevonden, inclusief Hongarije, Estland, Letland, Sloveni? en Kroati?.

  - De besmettingen breiden zich nog steeds uit, ook in landen die al besmet zijn.

  - Niet alleen koeien, schapen en geiten hebben positief getest, ook alpaca's, lama's, herten, ree?n, bisons, buffels, elanden.

  - Als je afgaat op de bevestigde gevallen is de impact van het SBV relatief laag; echter er moet sterk rekening worden gehouden met een flinke onderreportage van gevallen.

  - Er is nog geen bewijs, dat ge?nfecteerde dieren immuun zijn.


  Originally posted by Giuseppe Michieli View Post
  [Source: European Food Safety Agency (EFSA), full page: (LINK).]
  "Schmallenberg" virus: analysis of the epidemiological data (May 2013)

  Question number: EFSA-Q-2012-00826 - Issued: 15 May 2013

  Report (PDF, 0.4 Mb)


  Summary

  Following the request from the European Commission for EFSA to continue to collect data and provide updates of the epidemiological situation on Schmallenberg virus (SBV) in the EU, data received during the reporting period was analysed, updating the previously published report on the analysis of the epidemiological data and preliminary assessment of impact.

  The analysis intends to give an overview of the SBV situation (reporting period from 1 August 2011 till 30 April 2013) together with an update of newly affected herds.

  Most countries in Europe have reported SBV cases. It can be seen that in winter 2012 and spring 2013 the area where cases were reported has expanded. In the north the area in the United Kingdom has extended to Scotland, and in the Scandinavia mainland regions of Norway, Finland and Sweden are now affected. SBV has also spread to new regions in the east of Europe: Estonia, Latvia, Hungary, Slovenia and Croatia.

  Cattle, sheep, goats, alpacas, bison, buffalos, camels, horses, llamas, moose, fallow deer roe deer and red deer have also been tested for SBV.

  SBV has been detected by RT-PCR in bison, deer and moose, plus alpacas, buffalos as well as cattle, sheep and goats; fallow deer roe deer and red deer have been found to be seropositive.

  Acute cases in adult animals and arthrogryposis hydranencephaly syndrome (AHS) cases in foetuses and neonates (not all confirmed by laboratory testing) are still being observed in 2013.

  Acute adult cases in Germany were observed in all months from November 2012 to April 2013 suggesting virus circulation during the winter period. AHS cases are being reported in newly affected areas.

  In some of the previously affected countries the affected area is still expanding. Areas on the periphery of previously affected countries may have a lower prevalence and therefore susceptible animals may be present.

  There is no apparent evidence to refute the assumption that SBV infection results in long term immunity, but vigilance for evidence to the contrary is important.

  Temporal analysis of cases with laboratory confirmation by pathogen detection shows the outbreak evolution over time.

  Serological results were excluded since the serological detection of SBV antibodies can only be used as evidence of infection and provide no information on whether detected cases are in the clinical phase of the disease (i.e. new occurrence) or correspond to a previous infection.

  Since September 2011 there has been no period where new SBV cases have not been detected, any temporal variation is most probably due to production practices in the affected species.

  In the previous report (EFSA Nov 2012) a between herd impact assessment based upon the comparison between SBV confirmed herds and the total number of herds in each affected region by species was made.

  For all affected countries, the number of SBV confirmed herds was estimated to be low compared with the total number of herds. Nevertheless, under reporting or lack of confirmation was noted to affect the ratio.

  Considering the possibility of high under ascertainment the analysis previously done may not provide any additional information regarding between herd impact of the infection.


  Published: 16 May 2013
  -
  ------

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Schmallenberg virus bestond al: in Turkije

  In Turkije onderzocht men oude bloedmonsters uit slachthuizen. De monsters dateerden uit de jaren 2006 tot 2013.

  Men vond een redelijk hoog percentage positieven, tot 2006 aan toe, dus 5 jaar eerder dan de ontdekking van het virus in het Duitse stadje Schmallenberg.


  Antibodies to Schmallenberg virus in domestic livestock in Turkey

  may 2013

  Abstract

  This, partly retrospective study, was designed to determine the seroprevalence of Schmallenberg virus (SBV), a new Orthobunyavirus first reported in Germany in late 2011, in domestic ruminants from the Middle Black Sea, West, and Southeast regions of Turkey.

  An indirect enzyme-linked immunosorbent assay was used to screen serum samples collected from slaughterhouse animals between 2006 and 2013. The overall seroprevalence was 335/1,362 (24.5 %) with 325/816 (39.8 %), 5/307 (1.6 %), 3/109 (2.8 %), and 2/130 (1.5 %) recorded in cattle, sheep, goats, and Anatolian water buffalo, respectively.

  This is the first study to demonstrate the presence of antibodies to SBV in Turkish ruminants; it indicates that cattle are more susceptible to infection than sheep, goats, or buffalo and that exposure of domestic ruminants to SBV in Turkey may have occurred up to 5 years prior to the first recorded outbreak of the disease in 2011.

  Springer Link

  Via ProMED

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Onvruchtbaarheid bij melkvee en schapen als gevolg van een infectie met het Schmallenberg virus is een bekend verschijnsel. Er werd echter in de publiciteit - tot nu toe - niet veel aandacht aan gegeven. Op dit moment zijn de veehouders in Engeland in de ban van het Schmallenbergvirus, men begint de gevolgen goed te merken.

  Updates in het Engels: http://www.flutrackers.com/forum/for...lay.php?f=2830


  Schade aan melkvee

  Schmallenberg grotere impact dan gedacht

  01-02-2013 • Het Schmallenberg-virus kan heel goed effect hebben op volwassen dieren en een veel groter effect dan eerder gedacht werd zo waarschuwen boeren en veeartsen, aldus Farmers Weekly.

  Eerder werd gedacht dat het virus alleen maar milde symptomen veroorzaakte in volwassen dieren en de ergste effecten voorkomen bij ongeboren kalveren, lammetjes en geiten.

  Tim Bebbington, van Castle dierenartsen uit Lanceston, zegt dat de impact van de dierziekte niet beperkt blijft tot abortussen en misvormde foetussen.
  'Zo nu en dan lijkt het snel slechter te gaan met de koeien, met een dalende melkproductie, lage productiviteit en een verminderde vruchtbaarheid. Er is geen enkele aanwijzing dat er iets anders mis is behalve de dierziekte Schmallenberg.'

  Hij dringt aan op oplettendheid omdat het mogelijk is dat andere problemen onterecht aan Schmallenberg verbonden worden. Zijn praktijk heeft onlangs 360 dieren getest van 60 vlees- en melkveebedrijven. Slechts 15 bedrijven bleken de ziekte niet te hebben.

  Het aantal vlees- en melkveekoeien die onvruchtbaar blijken zijn sinds vorig jaar verdubbeld tot 18 procent, zegt Bebbington. Hij geeft toe zeer nerveus te zijn over de voorjaarsronde.

  Een vaccin tegen Schmallenberg om de dieren te beschermen tegen het vrius kan niet snel genoeg komen, voegt hij daaraan toe.

  Melkveehouder David Hourton melkt 180 koeien vlakbij Plymouth- het zuidwesten van Engeland- en verloor afgelopen jaar 15 vaarzen aan een onverklaarbare ziekte.

  'Ze werden steeds zwakker en zwakker. Er was toen nog geen test op Schmallenberg, maar de vaarzen die overbleven bleken positief en doen het niet goed. De kalveren lijken hersendood en tot nog toe zijn er al zes gestorven.'

  Het hoofd van de veterinaire dienst noemt het virus nog altijd een ziekte met een lage impact, maar de getroffen melkveehouder denkt daar heel anders over. 'Het een ramp die op het punt staat om zich heen te grijpen.'

  Ook in Cornwall melden ze dat de melkproductie tot 50 procent gedaald is, terwijl vleesveehouders meer dan de helft van de kalveren kwijt raakte.
  Ondertussen vragen specialisten zich af hoeveel meer de boeren kunnen incasseren, omdat regenval al voor veel schade en overlast gezorgd heeft en ze tevens te kampen hebben met Schmallenberg.

  BoerEnBusiness

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Weer Schmallenberg-virus bij kalf

  dinsdag 08 januari 2013

  Bij een kalf dat voor sectie eind november is binnengekomen bij de GD is een infectie met het Schmallenberg-virus (SVB) aangetoond.

  Het betreft een op acht maanden dracht verworpen kalf van een (??n keer) ge?nsemineerde pink, die geen ziekteverschijnselen vertoonde. De hele draagtijd van deze pink was in 2012, zodat ook in 2012 de infectie moet hebben plaatsgevonden.

  Het verworpen kalf is afkomstig van een jongvee-opfokbedrijf. In september 2012 hebben op het bedrijf nog drie pinken verworpen. Geen van deze vruchten vertoonde uiterlijk aangeboren afwijkingen.

  Onderzoek
  E?n vrucht is opgestuurd naar de GD voor onderzoek, waarbij geen afwijkingen en geen oorzaak voor verwerpen zijn vastgesteld.

  Sinds het opheffen van de nationale meldplicht voor aangeboren afwijkingen bij vruchten van herkauwers, op 6 juli 2012, zijn er al vaker afwijkende kalveren gemeld bij de GD, maar hierin werd tot nu toe geen SBV aangetroffen.

  Meldplicht
  Voor het opheffen van de meldplicht werd bij 18 procent van de onderzochte kalveren typische verschijnselen Schmallenberg-virus aangetroffen.

  CVI stelde afgelopen zomer bij een voor export bedoelde vaars SBV in het bloed vast.

  Afwijkende lammeren
  In 2011 werden de eerste afwijkende kalveren gemeld vanaf de eerste week december. Afwijkende lammeren werden al iets eerder gemeld. Ook dit jaar is SBV iets eerder vastgesteld bij lammeren

  Nieuwe Oogst

  Leave a comment:


 • Gert van der Hoek
  replied
  Re: Schmallenberg virus maakt koeien, schapen en geiten ziek

  Schmallenberg virus gevonden bij schapen in Tjechi&#235;

  21 december 2012

  Het Veterinair Instituut van Tjechi&#235; maakte vandaag bekend dat bij schapen in Tjechi&#235; het Schmallenberg virus is bevestigd.

  Het gaat om bedrijven niet ver van de grens van Duitsland, in West Bohemen. Na de geboorte van een misvormd lam 14 dagen geleden, was de schapenhouder niet meteen verontrust. Zoiets komt wel vaker voor.

  Echter na het 5e misvormde lam, werd toch gedacht aan het Schmallenbergvirus. Dat werd bevestigd na laboratorium onderzoek.

  machinetranslation

  Schmallenberg virus appeared in the Czech Republic.

  21 December 2012

  In the Czech Republic first appeared Schmallenbergsk&#253; virus that infects cattle, sheep and goats. Induces them high fever and deforms unborn offspring.

  Disease control found so far only two sheep farms near the border with Germany. NADE is the first farm in the Smoln&#233; Kraslick&#225;, another is located in the village Possible to Prachatice. Information Radiožurn&#225;l confirmed by the State Veterinary Administration.

  Farmers in the Smoln&#233; Kraslic first noticed the disease about 14 days ago. At first they did not pay attention because deformed lambs in animals occasionally are born.

  But when it came to the fifth similarly damaged lamb, they found that it could be a virus Schmallenberg. He, after an autopsy confirmed the animal's State Veterinary Administration.

  Virus is typical for different climatic zones, mainly to Africa and Australia. In Europe, it started a year ago, and it is in neighboring Germany. Today it is widespread in other countries of Western Europe. Is not dangerous to humans.

  "The virus affects cloven-hoofed animals, ie sheep and cattle. For us to be concerned so far only sheep. Basically causes malformed chicks. It's a productive infection, which does not notice any significant breeding, "said Radiožurn&#225;l Veterinary Administration spokesman Josef April.

  State Veterinary Administration of the situation in the affected farms have only monitored. They are not all infected animals.


  More: Rozhlas

  Location of Czech Republic


  Leave a comment:

Working...
X