Announcement

Collapse
No announcement yet.

Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

  Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

  23/04/2011 12:09

  De Afrikaanse Paardenpest (APP) breekt verder uit in Zuid-Afrika en vormt een steeds groter risico voor Europa. De mug die de ziekte overbrengt, heeft zich namelijk verspreid vanuit Afrika in delen van Europa, zo schrijft de Nieuw-Zeelandse paardennieuwswebsite Horsetalk.

  ....................

  Afrikaanse Paardenpest is een virusziekte die wordt overgebracht door muggen (knutten) en momenteel nog niet voorkomt in Nederland. Voor deze ziekte zijn (levende) vaccins beschikbaar die in Zuid-Afrika volop worden ingezet om de paarden te beschermen. Dit vaccin is niet goedgekeurd voor gebruik in Nederland.

  Lees hier het hele artikel - Horses.nl


  Zie ook : Grim season for deadly African Horse Sickness


  ‘Paardenpest binnen tien jaar in Europa’

  01/12/2008 12:05

  De Spaanse wetenschapper José Sanches Vizcaino verwacht dat de dodelijke paardenziekte Afrikaanse paardenpest binnen tien jaar in Europa opduikt. Hij sprak zijn verwachting vrijdag uit tijdens een symposium van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) over vectorziekten.

  Horses.nl


  De Afrikaanse Paardenpest is in 90% van de gevallen dodelijk voor je paard of pony. In Spanje en Portugal zijn al eens uitbraken geweest van Afrikaanse Paardenpest. Het Ministerie van Landbouw heeft een draaiboek gemaakt met het oog op een potentiële paardenpest uitbraak. Een belangrijk onderdeel is het afmaken van alle besmette paarden en ponies. Daarnaast komen andere maatregelen, zoals noodvaccinaties en een vervoersverbod.

  Een aantal deskundigen heeft zijn visie op het draaiboek gegeven.

  Er is een vaccin in Zuid-Afrika, dat is echter beperkt beschikbaar, er kleven enkele nadelen aan en het is niet toegelaten tot Nederland (EU). Bovendien is dat vaccin geen "markervaccin" , dat wil zeggen dat via bloedonderzoek je geen verschil kunt zien tussen een ingeënt paard en een besmet paard.

  Verscheidene onderzoeksgroepen werken aan een nieuw vaccin, bijvoorbeeld het Franse bedrijf Merial en Pfizer in samenwerking met het Engelse Ministerie van Landbouw.

  Voordat deze nieuwe vaccins beschikbaar zullen zijn, ben je wel een paar jaar verder. We moeten hopen dat we die tijd nog hebben. De opmars van de ziekte "blauwtong" - net als de paardenpest verspreid via knutten - heeft laten zien dat het snel kan gaan.
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

 • #2
  Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

  De overheid gaat zich inzetten om een vaccin te ontwikkelen voor de gevreesde Afrikaanse Paardenpest  Afrikaanse Paardenpest

  Afrikaanse Paardenpest is een virusziekte die wordt overgebracht door muggen (knutten). Een ge?nfecteerd paard kan overlijden door koorts, ontstekingen en luchtweg- en hartproblemen.

  Ontwikkelen van een vaccin

  In de voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn van het ministerie van EL&I staat dat de komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van een genetisch modificatiesysteem tegen het Afrikaanse Paardenpest-virus en het ontwikkelen van een vaccin.

  In Nederland

  Op dit moment komt dit virus nog niet voor in Nederland, maar als de ziekte hier zou opduiken is die moeilijk te bestrijden. Het is namelijk niet toegestaan tegen de ziekte te vaccineren in Nederland. In Zuid-Afrika wordt er wel een vaccin gebruikt, maar dat is in Nederland verboden.

  Veilig vaccin

  De overheid zet komende jaren in op de ontwikkeling van een vaccin dat veilig is voor paarden en een brede bescherming biedt. Hiervoor maakt de overheid gebruik van de expertise van de Universiteit Wageningen.

  PetNews
  ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
  Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

  ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

  Comment


  • #3
   Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

   Stukje uit Nota Dierenwelzijn over Paardenpest :

   Datum publicatie: 2011-05-27

   5.5 Paardenziekten, Afrikaanse Paardenpest en Zoönosen


   Afrikaanse paardenpest (APP) is een zeer snelle, ernstige, paardenziekte. De ziekte
   wordt veroorzaakt door een virus dat door Culicoides spp. of knutten wordt
   overgedragen. Nederland heeft een paardenpopulatie van ongeveer 400.000 en
   daarmee een van de hoogste paarddichtheden in de wereld. Bestrijden van een APP-
   uitbraak zal erg moeilijk of zelfs onmogelijk zijn omdat het op dit moment nog niet
   is toegestaan tegen APP te vaccineren. Er is namelijk nog geen veilig, effectief APP-
   vaccin beschikbaar.

   Verkennend onderzoek in 2009 - 2010 heeft laten zien dat er
   mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een Paardenpest vaccin op basis van
   genetische modificatie. Voor de periode 2011- 2014 wordt ingezet op de
   ontwikkeling van een genetisch modificatiesysteem voor het Afrikaanse Paardenpest
   virus en het ontwikkelen van een vaccin dat veilig is voor het gevaccineerde dier,
   dat het vaccin een brede bescherming geeft en werkt volgens het DIVA
   (Differentiating Vaccinated from Infected Animals) principe.

   Het project Emzoo (Emering zoönosen) dat wordt uitgevoerd onder leiding van het
   RIVM heeft een dierziekte prioritering opgeleverd waarin alle voor Nederland
   belangrijke emerging zoönosen zijn geïnventariseerd en geprioriteerd naar mate van
   bedreiging. Bij een aantal van deze zoönosen is tevens het paard betrokken.

   Voorbeelden zijn Japanse Encephalitis, Rabiës en veroorzakers van diaree. Door het
   ontbreken van een monitoring en surveillance systeem in de paardensector is er
   weinig bekend over de gezondheidsstatus van paarden in Nederland. Japanse
   Encephalitis en Rabiës zijn aangifteplichtig en worden niet gemeld, maar over
   andere zoönosen is niet bekend hoeveel en in welke mate ze voorkomen.

   Eerder is gesproken over de sectoragenda paardenziekten. Hierin wordt onder
   andere aandacht besteed aan de inrichting van een monitoring en surveillance
   systeem voor de paardensector. De GD heeft hier naar analogie van andere sectoren
   een voorstel voor uitgewerkt.

   ikregeer
   ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
   Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

   ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

   Comment


   • #4
    Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

    Concept beleidsdraaiboek Afrikaanse Paardenpest

    In het concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest is beschreven hoe een eventuele uitbraak van Afrikaanse paardenpest in Nederland bestreden zal worden. Er kon tot 1 mei 2008 gereageerd worden op dit concept beleidsdraaiboek.

    Daarna heeft een speciale commissie van onafhankelijke wetenschappers en experts, de groep van deskundigen, advies uitgebracht over bepaalde onderdelen uit het concept beleidsdraaiboek. Op basis van deze adviezen is onderzoek uitgezet bij Wageningen Universiteit naar de verspreiding van en bestrijdingsmogelijkheden bij Afrikaanse paardenpest. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in 2011 en op basis daarvan zal een definitieve versie van het beleidsdraaiboek gemaakt worden. Zodra de definitieve versie gereed is komt deze op internet te staan.

    Min LNV

    Advies van de groep van deskundigen inzake bestrijding en preventie van ziekten bij paardachtigen op het concept beleidsdraaiboek Afrikaanse Paardenpest. LINK - PDF
    ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
    Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

    ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

    Comment


    • #5
     Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

     Niet zo heel lang geleden kwam de dierziekte blauwtong amper voor in Nederland. Totdat in 2006 en 2007 deze ziekte zich razendsnel verspreidde in Noordwest Europa. Vooral bij schapen. De knut is de drager van blauwtong. En ook een potentiële drager en verspreider van de Afrikaanse Paarden Pest.

     Twee Nederlandse onderzoekers hebben uitgezocht hoe Afrikaanse Paarden Pest zich zou kunnen verspreiden in Nederland. En: wat er zou moeten gebeuren om de gevolgen van een eventuele uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is meer onderzoek nodig naar de knutten die de ziekte (kunnen) verspreiden.
     Transmission and Control of African Horse Sickness in The Netherlands: A Model Analysis

     Jantien A. Backer* and Gonnie Nodelijk

     PLoS One. 2011; 6(8): e23066.
     Published online 2011 August 5. doi: 10.1371/journal.pone.0023066


     Abstract

     African horse sickness (AHS) is an equine viral disease that is spread by Culicoides spp. Since the closely related disease bluetongue established itself in The Netherlands in 2006, AHS is considered a potential threat for the Dutch horse population.

     A vector-host model that incorporates the current knowledge of the infection biology is used to explore the effect of different parameters on whether and how the disease will spread, and to assess the effect of control measures.

     The time of introduction is an important determinant whether and how the disease will spread, depending on temperature and vector season. Given an introduction in the most favourable and constant circumstances, our results identify the vector-to-host ratio as the most important factor, because of its high variability over the country.

     Furthermore, a higher temperature accelerates the epidemic, while a higher horse density increases the extent of the epidemic. Due to the short infectious period in horses, the obvious clinical signs and the presence of non-susceptible hosts, AHS is expected to invade and spread less easily than bluetongue. Moreover, detection is presumed to be earlier, which allows control measures to be targeted towards elimination of infection sources.

     We argue that recommended control measures are euthanasia of infected horses with severe clinical signs and vector control in infected herds, protecting horses from midge bites in neighbouring herds, and (prioritized) vaccination of herds farther away, provided that transport regulations are strictly applied.

     The largest lack of knowledge is the competence and host preference of the different Culicoides species present in temperate regions.

     Link naar volledige artikel     ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
     Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

     ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

     Comment


     • #6
      Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

      Een rapport van de Sectorraad Paarden met een overzicht van besmettelijke ziekten voor paarden, waaronder ook een hoofdstuk over Afrikaanse Paardenpest.


      november 2011

      Agenda Infectieuze Ziekten Paard


      Afrikaanse Paarden Pest (APP) is een vectorgebonden, bestrijdingsplichtige en
      aangifteplichtige virusziekte die dodelijk is voor paarden. Ezels en zebra?s kunnen de
      ziekte symptoomloos hebben en sterven er normaal gesproken niet aan, maar kunnen
      wel besmettingsbron vormen voor hun omgeving. Er is geen behandeling mogelijk. Er is
      een (matig werkend) vaccin beschikbaar, maar dat is niet geregistreerd in Nederland en
      kan niet vrij gebruikt worden. In opdracht van de Nederlandse Overheid wordt door het
      Central Veterinary Institute (CVI) te Lelystad, onderdeel van Wageningen Universiteit
      (WUR), wel gewerkt aan de ontwikkeling van een markervaccin.

      APP komt in Nederland niet voor. De kans dat deze ziekte in Nederland zal uitbreken is
      klein, maar het kan niet worden uitgesloten. De verwachting is dat de vectoren die
      blauwtong kunnen overbrengen, ook APP zullen kunnen overbrengen. Deze virussen
      behoren namelijk tot dezelfde virusfamilie. APP komt wel endemisch voor in meerdere
      gebieden in Afrika en er is een locale uitbraak geweest in Zuid Europa.

      Een uitbraak van APP heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen vanwege
      verplicht (wetgeving) euthanaseren en langdurige en ingrijpende exportbelemmeringen.
      Er bestaat een Europese wetgeving voor APP waarin de Overheid de plicht heeft dit te
      bestrijden. Op dit moment is er een concept-beleidsdraaiboek Afrikaanse Paarden Pest
      dat bij een eventuele uitbraak als leidraad zal worden gebruikt. Samengevat bevat dit
      draaiboek de volgende ingrijpende maatregelen:

      Lees meer:

      http://www.sectorraadpaarden.nl/uplo...v-20111104.pdf


      .
      ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
      Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

      ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

      Comment


      • #7
       Re: Afrikaanse Paardenpest steeds groter risico voor Europa

       Onderzoek naar het genoom van knutten, die ziekten overbrengen als het Schmallenberg virus, Blauwtong en Afrikaanse Paardenpest.

       Met het ontrafelen van het genoom zijn nog geen echte problemen opgelost. Om te weten te komen wat al die genen in het lichaam doen en wat ze bijvoorbeeld met bepaalde ziekten te maken hebben is nog jaren van onderzoek nodig.

       Het is te hopen dat :

       - het nog even duurt voordat onze knutten Afrikaanse Paardenpest gaan verspreiden
       - een vaccin beschikbaar komt.       Investering in onderzoek Afrikaanse paardenpest

       Door Karin Flapper       18 juli 2012

       Onderzoekers van het Institute for Animal Health in Pirbright (Engeland) hebben 680.000 dollar (moet zijn pond, GvdH) gekregen om onderzoek te doen naar het DNA van de mugjes die de Afrikaanse paardenpest overbrengen. Zij hopen hiermee een manier te vinden om de ziekte te kunnen bestrijden

       Afrikaanse paardenpest is een ernstige virusziekte bij paarden en paardachtigen die overgebracht wordt door een knut. De ziekte komt voor in de tropische gebieden van Afrika. Een enkele keer breekt dit buiten Afrika uit, in het verleden gebeurde dit in Spanje (1990) en Portugal (1989).

       Mocht er in Nederland een uitbraak komen, dan weten het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Sectorraad Paarden (SRP) en betrokken sectororganisaties sindskort goed hoe zij hierop moeten reageren. Eind juni werd de crisissituatie gesimuleerd tijdens een oefening van de autoriteiten.

       In 2008 heeft EL&I een concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest geschreven. Dit beleidsdraaiboek is gebaseerd op de Europese richtlijn 92/35/EEC van 1992. Sindsdien zijn er nieuwe inzichten, maar de EU-richtlijn is nog steeds geldig.

       Horses.nl

       Met dank aan Heleen Prinsen
       ?Addressing chronic disease is an issue of human rights ? that must be our call to arms"
       Richard Horton, Editor-in-Chief The Lancet

       ~~~~ Twitter:@GertvanderHoek ~~~ GertvanderHoek@gmail.com ~~~

       Comment

       Working...
       X