Announcement

Collapse
No announcement yet.

Folkehelseinstituttet om miltbrann (anthrax)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Folkehelseinstituttet om miltbrann (anthrax)

  Miltbrann (anthrax)

  Bakgrunnsinformasjon fra Folkehelseinstituttet
  http://www.fhi.no/eway/default.aspx?...:5800:82:::0:0

  Bakteriell zoonose som forårsakes av den sporedannende Gram-positive staven, Bacillus anthracis. Sporene er svært levedyktig og kan ligge inaktive i jordsmonnet i flere tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med mennesker eller dyr.

  Mennesker smittes hovedsakelig gjennom direkte kontakt med kontaminert bein, hud, dyrehår/ull eller dyreskrotter/kjøtt.

  Symptomer og forløp

  Human sykdom kan være kutan, gastrointestinal (eller orofaryngeal) eller pulmonal. Et sikkert tilfelle av injeksjonsmiltbrann hos stoffmisbruker ble diagnostisert i Oslo i 2000, et annet sannsynlig tilfelle er beskrevet fra India. Alle sykdomsbildene reflekterer smittestoffets inngangsport. Hudmiltbrann gir få allmennsymptomer, unntatt de få tilfellene der disseminering skjer. De andre formene gir få symptomer i inkubasjonstida. Deretter følger et raskt forløpende stadium med generelle influensaliknende symptomer som hurtig utvikles til septikemi, svær toksemi, koagulasjonsfortyrrelser sjokk, multiorgansvikt og evt. hemoragisk meningitt.

  Hudmiltbrann (sibirsk sår): Direkte kontakt med kontaminert materiale med mindre sår og defekter i hud kan forårsake hudmiltbrann. Ved kutan sykdom oppstår en lett kløende papel med utvikling av smertefri vesikkel som går over til den karakteristiske svarte, nekrotiske skorpen. Satelittvesikler kan oppstå. Det er ikke puss, unntatt dersom lesjonen sekundærinfiseres med stafylokokker og liknende. Typisk er ulike grader av omgivende ødem (pga ødemtoksinet) – mest i hudområder med løs underhud. Lesjonene sitter i eksponerte hudpartier, oftest hender, armer, ansikt. De aller fleste hudinfeksjonene forløper uten videre utvikling til alvorlig sykdom og tørker inn etter 1-3 uker. Det advares mot manipulasjon av og særlig skjæring i huden, fordi det kan føre til rask disseminasjon.

  Alimentær miltbrann: Ved inntak av kontaminert føde kan alimentær, intestinal (eller orofaryngeal) miltbrann utvikles – med uspesifikke lokale symptomer og oftest raskt påfølgende disseminering og svær toksemi/septikemi.

  Lungemiltbrann: Ved inhalasjon av støv fra sporekontaminert materiale kommer sporer ned i alveolene. Derfra føres de til mediastinale lymfeknuter der de germinerer og lager en hemoragisk ødematøs mediastinitt (breddeøkning på thoraxbilde). Dette fører til alvorlig disseminert sykdom. Lungeaffeksjonen er tidlig i forløpet påfallende liten, men hemoragisk pleuraekssudat kommer ofte etter hvert.

  Systemisk spredning: Alle utgangspunkt kan altså føre til disseminert sykdom. Ved disseminasjon vil bakteriemi og sepsis med betydelig toksemi utvikles raskt fra alle inngangsporter. Blødningstendes ses. Alle formene kan spres systemisk til miltbrannmeningitt som også oftest er hemoragisk. Høy letalitet forekommer altså ved alle sykdomsformene utenom de lokaliserte, mildt forløpende hudinfeksjonene.
Working...
X